All locations All locations All departments

Oświadczenie o równych szansach

United Imaging Healthcare (UIH) jest pracodawcą zapewniającym równe szanse, który jest zaangażowany w różnorodność, integrację i niedyskryminację. Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić równe szanse wszystkim kandydatom bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje i rozporządzenia.

United Imaging Healthcare (UIH) jest pracodawcą zapewniającym równe szanse, który jest zaangażowany w różnorodność, integrację i niedyskryminację. Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić równe szanse wszystkim kandydatom bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje i rozporządzenia.