Sprawny serwis

Sprawna reakcja

Obsługujący całą Europę dział serwisowy UIH zapewnia niezwykle szybkie wsparcie produktowe i serwisowe.
Europejskie Centrum Obsługi Klienta jest certyfikowane i wspomagane przez producenta oraz jego dział R&D w ramach międzynarodowego wsparcia dla klientów.

Dostosowanie do potrzeb

Cały proces od wsparcia przedsprzedażowego do chwili odbioru urządzenia jest starannie zarządzany przez profesjonalny zespół projektowy UIH, który działa zgodnie z najwyższymi standardami.
Zapewniamy dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania dla wszystkich miejsc instalacji.
Oferujemy też indywidualne usługi profesjonalnego specjalisty ds. szkoleń.

Stałe monitorowanie

Zapewniamy dynamiczne monitorowanie w czasie rzeczywistym (z wyłączeniem prywatnych informacji o klientach), a na życzenie udostępniamy szczegółowe raporty na temat stanu urządzeń.
Bieżące monitorowanie danych o urządzeniach zapewnia stabilną i bezpieczną eksploatację.

Kompleksowe szkolenia

- Odpowiadamy na potrzeby szkoleniowe klientów, prowadząc profesjonalne szkolenia z zakresu zastosowań klinicznych i obsługi urządzeń.

Szkolenia aplikacyjne w miejscu instalacji urządzeń

Oferujemy standardowe, a także spersonalizowane szkolenia dla operatorów w celu maksymalizacji wydajności urządzeń. Przeszkoleni operatorzy potrafią szybko i samodzielnie wykonywać badania zgodnie z potrzebami klinicznymi.

Intensywne szkolenia w ośrodku szkoleniowym

Regularne szkolenia prowadzone przez ekspertów i specjalistów ds. badań i rozwoju służą przekazaniu klinicystom oraz technikom aktualnych zasad oraz wiedzy, a także podstawowych informacji o sekwencjach, zastosowaniach klinicznych i dokonującym się postępie technicznym.

Wspólne szkolenia ze szpitalnymi ośrodkami referencyjnymi

Współpraca z dużymi placówkami referencyjnymi w organizacji pełnej serii szkoleń, zapewnieniu profesjonalnej obsługi urządzeń, szkoleniach z zakresu kontroli jakości i praktyki klinicznej oraz wymianie doświadczeń, a także promowaniu integracji i wymiany technologii obrazowania oraz wiedzy klinicznej.

Szkolenia techniczne dla inżynierów

Zapewnienie kompleksowego systemu szkoleń i wsparcia technicznego, w tym regularnych szkoleń specjalistycznych, demonstracji prototypów, a także informacji o reagowaniu w sytuacjach awaryjnych, aby zwiększyć zdolność inżynierów do rozwiązywania problemów klientów w różnych scenariuszach.

Szkolenia z zakresu eksploatacji urządzeń

Zespół szkoleniowy złożony z doświadczonych ekspertów technicznych i inżynierów pomaga klientom sprawnie opanować zasady użytkowania urządzeń, w tym ich eksploatacji, naprawy, rozwiązywania problemów oraz konserwacji. Szkolenia obejmują zarówno wyjaśnienia teoretyczne, jak i demonstrację na miejscu w celu usprawnienia bieżącej eksploatacji sprzętu.

Konserwacja i modernizacja

Gwarancja

  • Specjalistyczne zdalne monitorowanie przez całą dobę za pośrednictwem VPN.
  • Oryginalne części zamienne i testy kalibracyjne zapewniające prawidłowe dokonywanie napraw.
  • Nie mamy w polskim oddziale ISO.

Konserwacja

  • Profesjonalna konserwacja i rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia jakości obrazu.
  • Wykorzystanie wysokiej jakości mechanizmów kontroli i zarządzania podczas całego procesu.

Innowacyjne usługi związane z nowymi technologiami

  • Nowe wersje platform technologicznych dostępne na starszych urządzeniach w miarę opracowywania nowych aplikacji klinicznych.

Kontakt

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt pod numerem 0048-602-747-247