Regulamin Korzystania

Witamy w naszym serwisie internetowym („https://eu.united-imaging.com/pl-pl/”). Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem korzystania („Regulaminem Korzystania”).

1. Regulamin Korzystania

Niniejszy Regulamin Korzystania obejmuje następujące zasady i warunki:

2. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie rodzaje praw własności intelektualnej w odniesieniu do Serwisu Internetowego, w tym w szczególności logo, tekstu, projektu, układu, wizerunków marki, kodów, oprogramowania, programów, aplikacji, danych i informacji zawartych w Serwisie Internetowym, są wyłącznie naszą własnością.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez użytkownika

3.1 Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego cech i funkcji w sposób zgodny z prawem, uczciwy oraz racjonalny.

3.2 Informacje przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego muszą być prawdziwe, poprawne i kompletne.

3.3 Korzystając z Serwisu Internetowego, użytkownik nie może:

  • ingerować w działanie jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego, uszkadzać jej ani zakłócać jej działania;
  • przesyłać wirusów i szkodliwego oprogramowania;
  • kopiować, powielać ani sprzedawać jakiejkolwiek części zawartości Serwisu Internetowego;
  • naruszać praw własności intelektualnej ani uzasadnionych interesów żadnych osób.

4. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym

Materiały i informacje zawarte w Serwisie Internetowym służą wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik nie powinien opierać się na materiałach i informacjach zawartych w Serwisie Internetowym jako podstawie do podejmowania decyzji biznesowych, prawnych lub innych.

5. Łącza osób trzecich

Serwis Internetowy może zawierać łącza do serwisów internetowych, wtyczek i aplikacji należących do osób trzecich. Kliknięcie tych łączy może umożliwiać odwiedzenie serwisów internetowych i uruchomienie aplikacji tych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z produktów i usług osób trzecich.

6. Ochrona danych osobowych

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników oraz ich praw związanych z tymi danymi. Proszę zapoznać się z naszą Polityką ochrony danych osobowych, która określa sposób wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

7. Zmiany niniejszego Regulaminu Korzystania

Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom; w takim przypadku zamieścimy w Serwisie Internetowym wyraźnie widoczne łącze wraz z uaktualnionymi zapisami Regulaminu Korzystania.

8. Kontakt

Zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag.

W przypadku ogólnych zapytań prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@united-imaging.com.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług, prosimy o wprowadzenie informacji poniżej; przekażemy Państwa prośbę naszym osobom do kontaktu w Państwa kraju.