Oświadczenie o dostępności

Celem UIH jest umożliwienie jak największej liczbie odwiedzających pełnego dostępu do naszego serwisu internetowego: sprawdź tutaj. Niniejszy serwis internetowy spełnia standardy określone w wytycznych World Wide Web.

Starając się zwiększyć komfort przeglądania stron przez odwiedzających, UIH dokłada starań, aby:

  1. Zapewnić alternatywne opisy tekstowe obrazów i elementów niezawierających tekstu.
  2. Wyświetlać w tytułach dodatkowe informacje o łączach internetowych oraz instrukcje dotyczące nowych okien przeglądarki.
  3. Uwypuklić strukturę tekstu, np. nagłówki, oraz ułatwić odwiedzającym zrozumienie struktury stron przez zamieszczenie odpowiednich list i map.

Aby zaoszczędzić cenny czas odwiedzających, UIH stara się zapewnić jak najwyższą jakość prezentacji, przykładając dużą wagę do kwestii związanych z projektem i utrzymaniem serwisu, w tym estetycznego wyglądu obrazów i tekstu, prostoty oraz zrozumiałości przekazu, dopracowanego i harmonijnego motywu stron, a także zwięzłości prezentowanych treści.

Podczas ulepszania naszego serwisu internetowego będziemy niezwłocznie wskazywać najnowsze zmiany w oświadczeniu o dostępności, aby odwiedzający byli na bieżąco informowani o postępach.