Co oznacza wzmocnienie kontrastowe w tomografii?

07.2020

Wzmocnienie kontrastowe w badaniach tomografii komputerowej odnosi się do techniki stosowanej podczas badania tomograficznego, w której pacjentowi podawany jest środek kontrastowy, pozwalający na lepsze uwidocznienie pewnych struktur w ciele pacjenta na obrazach tomograficznych. Jak to wygląda w praktyce?