Powiększenie nowego ośrodka mammograficznego w Myszkowie

Z przyjemnością informujemy, że kolejna placówka świadcząca kompleksową opiekę zdrowotną zdecydowała się rozszerzyć swoje możliwości diagnostyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii obrazowania United Imaging. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie stał się najnowszym członkiem globalnej rodziny United Imaging.

                Położony w malowniczej okolicy na południu Polski SP ZOZ w Myszkowie jest bardzo nowoczesnym ośrodkiem leczniczym. Od chwili założenia w 1972 r., kiedy powstał w wyniku połączenia działających wcześniej zakładów służby zdrowia, stał się ważnym filarem zapewniającym dobrostan lokalnej społeczności. W 1998 r. przeszedł szereg przekształceń, zostając w rezultacie samodzielnym publicznym zespołem opieki zdrowotnej.

                Obecnie SP ZOZ w Myszkowie pełni funkcję głównego szpitala w powiecie myszkowskim, zapewniając szeroki zakres usług medycznych, w tym zarówno opiekę stacjonarną, jak i specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne. Dzięki przywiązaniu personelu do doskonałości w diagnostyce i procedurach medycznych pacjenci wszystkich oddziałów placówki otrzymują najlepszą opiekę. Ze względu na wyjątkowy poziom tej opieki Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie wybierają jako miejsce leczenia pacjenci z całej Polski i zagranicy.

                Dążąc do zapewnienia świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, SP ZOZ w Myszkowie wykorzystuje najlepszy dostępny na rynku sprzęt medyczny. Dlatego szpital zdecydował się zainwestować w najnowocześniejszy cyfrowy system mammograficzny uMammo 590i.

                Mammograf uMammo 590i jest doskonałym przykładem tego, jak firma United Imaging rozwija zaawansowaną technologię obrazowania, która rewolucjonizuje życie pacjentów. Ten ambitny cel można osiągnąć dzięki wyjątkowym rozwiązaniom inżynieryjnym, które w harmonijny sposób czynią uMammo 590i doskonałym urządzeniem diagnostycznym. W rezultacie aparat umożliwia obrazowanie o wysokiej rozdzielczości przy niskiej dawce, co pozwala znacznie zwiększyć wskaźniki wczesnego wykrywania raka piersi. Wersja uMammo 590i zainstalowana w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie jest wyposażona w stolik zaprojektowany tak, aby zapewnić niezrównaną przejrzystość i precyzję obrazowania mammograficznego. Intuicyjny mechanizm przesuwu ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalając podmiotom świadczącym opiekę medyczną bez wysiłku rozszerzyć możliwości obrazowania, a tym samym zmaksymalizować dokładność diagnostyczną oraz standard opieki nad pacjentkami.

Kolejną wartościową cechą aparatu jest wysokowydajna lampa rentgenowska z wolframową anodą, która umożliwia obrazowanie w wysokiej rozdzielczości piersi zarówno gęstych, jak i tłuszczowych. Specjalny kolimator do zastosowań mammograficznych inteligentnie wykrywa gęstość i grubość piersi, a następnie automatycznie dobiera odpowiednią kombinację filtrów.

                uMammo 590i cechuje się zmniejszoną ekspozycją na promieniowanie podczas badania bez uszczerbku dla jakości obrazu. Wynika to z zastosowania płaskiego detektora z amorficznego krzemu (a-Si) o dużym pokryciu, wyposażonego w zoptymalizowaną matrycę aktywną, który zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i szybką akwizycję obrazu przy niższej dawce.

                Mammograf uMammo 590i zaprojektowano tak, aby spełniał potrzeby dużych placówek medycznych – przykładem są innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak wielofunkcyjne panele pozycjonujące, które umożliwiają zarówno ruch obrotowy, jak i pionowy. Dzięki takim funkcjom, jak pozycjonowanie symetryczne względem osi oraz przejście do następnego protokołu jednym przyciskiem, uMammo 590i zapewnia szybkie i efektywne badanie mammograficzne. Dodatkowo pozycjonowanie ułatwiają intuicyjne schematy i inteligentne podpowiedzi. W rezultacie uMammo 590i wydatnie upraszcza proces diagnostyczny, umożliwiając przebadanie większej liczby pacjentek w krótszym czasie.

                Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń United Imaging, aparat uMammo 590i zaprojektowano tak, aby uczynić badanie jak najlepszym doświadczeniem. System kompresji inteligentnie dostosowuje siłę ucisku oraz odległość kompresji do różnych grubości i gęstości gruczołów sutkowych, uzyskując wysoką jakość obrazu przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu pacjentki.

Jesteśmy przekonani, że uMammo 590i posłuży niezliczonej liczbie pacjentek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ułatwiając wykrywanie raka piersi we wczesnym stadium. Pomagając rozpoznać tę chorobę wcześnie, uMammo 590i może poszerzyć możliwości leczenia, zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność oraz poprawić ogólną jakość życia pacjentek.