Inteligencja dzięki prostocie

uCT 528 umożliwia prowadzenie w prosty sposób zaawansowanych badań TK, oferując niską dawkę, wysoką efektywność i lepszą opłacalność zakupu.

Poprawa efektywności rutynowych działań

Inteligentny przebieg pracy

Redukcja całkowitego kosztu posiadania

Inteligentny projekt

Niższa dawka promieniowania i lepsza opieka nad pacjentem

Inteligentna dawka

Inteligentny przebieg pracy

Easy-Logic

System przewiduje następną czynność operatora i odpowiednio przygotowuje procedurę skanowania.

Easy-Range

Zoptymalizowany trójwymiarowy rozkład dawki generowany w oparciu o informacje anatomiczne, dzięki czemu każde badanie jest dostosowane do potrzeb.

Inteligentny projekt

Zaawansowane aplikacje

Zaawansowane aplikacje do obróbki końcowej* zintegrowane z konsolą, co umożliwia diagnostykę bez użycia osobnej stacji roboczej.

*Zaawansowane aplikacje do obróbki końcowej podlegają rejestracji niezależnie od tomografu komputerowego

Tryb ekologiczny

W trybie uECO zużycie energii spada o 30% w porównaniu do konwencjonalnego trybu czuwania.

Inteligentna dawka

Modulacja dawki uDose 3D

Zoptymalizowany trójwymiarowy plan rozkładu dawki dla każdego skanowania na podstawie informacji o strukturze anatomicznej.

Iteracyjna redukcja szumów KARL 3D

Algorytm wykorzystywany zarówno w przestrzeni projekcyjnej, jak i obrazu w celu zmniejszenia dawki przy zachowaniu jakości.

Tryb skanowania 70 kV

Tryb skanowania 70 kV może poprawić stosunek sygnału do szumu, co jest szczególnie korzystne w przypadku pacjentów pediatrycznych, obrazowania z kontrastem oraz wenografii TK.

Innowacyjny Z-Detektor

Wysokiej jakości materiał

Warstwa scyntylacyjna z tlenosiarczku gadolinu zapewnia szybką, efektywną konwersję promieniowania rentgenowskiego.

Bardzo niski poziom szumów

W pełni zintegrowana konstrukcja Z-Detektora znacząco ogranicza szumy, umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości obrazów przy niskiej dawce.

Precyzyjne próbkowanie

Niewielki rozmiar woksela umożliwia doskonałą wizualizację szczegółów anatomicznych.

Zastosowania kliniczne

Angiografia TK głowy i karku

Analiza gęstości płuc

Trójwymiarowy widok stawu barkowego

Trójwymiarowy widok stawu biodrowego

Skanowanie o dużym zakresie – angiografia TK jamy brzusznej

Urografia TK