Wydajny. Sprawdzony.

Tomograf uCT 550 jest wyposażony w Z-Detektor o ultrakrótkiej ścieżce przesyłu danych i bardzo niskim poziomie szumów elektronicznych, co umożliwia redukcję dawki promieniowania. System zapewnia optymalny stosunek sygnału do szumu i doskonałą jakość obrazu.

Technologie

Z-Detektor

Detektor o bardzo niskim poziomie szumów oznacza zasadniczą poprawę jakości obrazu. Dzięki technologii przelotek przez krzem Z-Detektor umożliwia bezpośrednie wyprowadzenie sygnału cyfrowego, co nie tylko daje ogólną redukcję szumów, lecz także pomaga zapewnić optymalną jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania.

KARL 3D

Algorytm redukcji szumów znacząco ogranicza dawkę promieniowania. KARL 3D wykorzystuje uogólnioną technikę iteracyjnego spadku wzdłuż gradientu zarówno w przestrzeni projekcyjnej, jak i obrazu. Wyjątkowa technologia rekonstrukcji KARL 3D pozwala użytkownikom znacznie zmniejszyć dawkę bez utraty jakości obrazu.

Dbałość o najwyższą jakość wykonania i działania
Dbałość o najwyższą jakość wykonania i działania
United Imaging wykazuje ogromną dbałość o jakość wykonania i działania swoich produktów. Od każdego szczegółu konstrukcji do gotowego produktu, uCT 550 imponuje jakością wykonania i ma to swoje odzwierciedlenie w doskonałych obrazach generowanych przez system.

Efektywny przebieg pracy

Inteligentna platforma przewidywania EasyLogic

Inteligentna platforma przewidywania EasyLogic uprzedza kolejną czynność wykonywaną przez użytkownika, przygotowując się do niej – może to być rozgrzanie lampy, przygotowanie gantry lub wstępne przetwarzanie danych. Czas rejestracji pacjenta ulega skróceniu dzięki szybkiemu wyborowi protokołu w wyniku analizy danych w czasie rzeczywistym.

Tryb oszczędności energii uECO

uECO skraca czas potrzebny do ustabilizowania parametrów systemu po wyjściu ze stanu czuwania. Moduł oszczędzania energii zmniejsza jej zużycie przez tomograf oraz system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Wydajny. Sprawdzony.

Obrazy kliniczne

Głowa

Płuca

Angiografia TK tętnic szyjnych

Angiografia TK jamy brzusznej

Urografia TK

Angiografia TK całego ciała