Precyzyjny. Szybki.

Nasze nieustanne dążenie do precyzji i wydajności obrazowania oraz diagnostyki oznacza, że uCT 780 jest wyposażony we w pełni zintegrowany Z-Detektor umożliwiający pozyskiwanie szczegółowych danych przy niskiej dawce. Wysoka prędkość obrotowa systemu poprawia jakość skanowania serca.

Precyzyjne generowanie i akwizycja danych oraz rekonstrukcja obrazów

Koncentracja na danych

Poprawa jakości obrazu w trudnych przypadkach-doskonała diagnostyka kardiologiczna

Koncentracja na skanowaniu

Obrazowanie części ciała pacjentów o różnej budowie z dostosowanym, precyzyjnym rozkładem dawki

Koncentracja na dawce

Innowacyjny Z-Detektor

Precyzyjne próbkowanie

Niewielkie woksele dają znakomitą jakość wizualizacji szczegółów anatomicznych.

Materiał scyntylacyjny detektora

Scyntylator z tlenosiarczku gadolinu (GOS) zapewnia szybką i wydajną konwersję promieniowania rentgenowskiego.

Bardzo niski poziom szumów

Z-detektor oparty na zapewniającej wysokie parametry technologii przelotek przez krzem (TSV) znacząco redukuje szumy, zapewniając dobrą jakość obrazów przy niskiej dawce.

Skoordynowana architektura systemów sterowania

Szybkie przesyłanie dużych zbiorów danych

Akwizycja 360 milionów wokseli i szybkość rekonstrukcji do 60 obrazów na sekundę.

Monitorowanie stanu systemu w czasie rzeczywistym

Wysoka niezawodność systemu i zwiększona możliwość serwisowania.

Sprzętowa synchronizacja podzespołów systemu z dokładnością do mikrosekund

Precyzyjne dozowanie promieniowania i wysoka prędkość obrotu układu lampa-detektor (0,3 s).

Precyzyjna rekonstrukcja obrazu

Matryca rekonstrukcyjna o wysokiej rozdzielczości 1024 x 1024

Matryca rekonstrukcyjna o wysokiej rozdzielczości ujawnia drobne szczegóły anatomiczne, takie jak wewnętrzny kanał słuchowy, małe stawy i budowę wewnętrzną płuc.

Korekcja artefaktów metalowych
 
 

Korekcja artefaktów metalowych (MAC) redukuje ich wpływ, aby poprawić jakość obrazu, zachowując zarazem otaczające struktury anatomiczne.

Obrazy o grubości 0,5 mm dla wszystkich rozmiarów pola widzenia

Obrazy TK o wysokiej rozdzielczości ujawniają drobne szczegóły anatomiczne.

Doskonałe obrazowanie serca

CardioXphase

Inteligentny adaptacyjny dobór fazy.

Maksymalna moc generatora 100 kW

Wyraźna wizualizacja złożonych części anatomii pacjenta.

Prędkość obrotu 0,3 s

Poprawa rozdzielczości czasowej obrazowania serca.

Adaptacyjne i intuicyjne aplikacje

Prosta interpretacja obrazu dzięki przetwarzaniu końcowemu jednym kliknięciem.

Precyzyjna kontrola dawki

Tryb skanowania 70 kV

Tryb skanowania 70 kV może poprawić stosunek sygnału do szumu, co jest szczególnie korzystne w przypadku dzieci, obrazowania z kontrastem i flebografii TK.

Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji z redukcją szumów KARL 3D

Najnowocześniejszy algorytm wykorzystywany zarówno w przestrzeni projekcyjnej, jak i obrazu, aby zapewnić niską dawkę, a zarazem wysoką jakość obrazów.

uDose

uDose generuje dla każdego skanowania zoptymalizowany trójwymiarowy rozkład dawki zgodnie z informacjami o budowie anatomicznej pacjenta.

Zastosowania kliniczne

Wysokie tętno: 101 ud./min
Mieszana blaszka miażdżycowa w naczyniach wieńcowych
Nieprawidłowe odejście tętnicy wieńcowej
Angiografia TK tętnic szyjnych
Guzek płucny
Rozedma płucna
Rozwarstwienie aorty
Angiografia naczyń odbierających krew
*Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i zastosowań klinicznych produktu można uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego.