Inteligencja w zasięgu ręki.
Po prostu optymalny.

uCT 960+ to tomograf klasy ultra premium z 640 warstwami, pokryciem detektora w osi Z wynoszącym 16 cm, prędkością obrotu 0,25 s, średnicą gantry aż 82 cm oraz nośnością stołu wynoszącą 318 kg. Wykorzystując czołową technologię opartą na sztucznej inteligencji, otwiera on erę inteligentnego obrazowania, umożliwiając precyzyjne badanie pacjenta i zapewniając łatwość użycia w całym spektrum zastosowań klinicznych.

Jakość obrazu

Z-Detektor o szerokości 16 cm
Akwizycja z rozdzielczością 0,5 mm
Szybkość obrotu 0,25 s

Inteligentne obrazowanie

uAI Vision
uAI CardioCapture
uAI Dose Modulation

Dbałość o pacjenta

Wyjątkowo szerokie gantry (82 cm)
Nośność stołu 318 kg
Opcja napięcia 60 kVp

Pokrycie detektora w osi Z wynoszące 16 cm

Z-Detektor o szerokości 16 cm, akwizycja z rozdzielczością 0,5 mm dla wszystkich rozmiarów pola widzenia.
Technologia przelotek przez krzem

Zapewniająca bardzo niski poziom szumów technologia przelotek przez krzem (TSV).

Trójwymiarowa kratka przeciwrozproszeniowa

Skuteczne odrzucanie rozproszonych fotonów dzięki technologii druku 3D.

Pełna rekonstrukcja trójwymiarowa

Minimalizacja artefaktów wiązki stożkowej występujących w systemach o szerokim zasięgu.

Prędkość obrotu 0,25 s

Aby zapewnić jak najwyższą rozdzielczość czasową podczas obrazowania serca i umożliwić uchwycenie właściwego momentu dzięki skróceniu czasu pełnego obrotu do 0,25 sekundy, zastosowaliśmy jednoczęściową, odlewaną konstrukcję gantry zintegrowaną z bezpośrednim napędem zapewniającym precyzyjną kontrolę prędkości rotacji.

uAI Vision – skanowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję

uAI Vision zapewnia efektywne, ustandaryzowane, a zarazem spersonalizowane badanie każdego pacjenta.
uAI EasyPositioning

Pozycjonowanie pacjenta jednym kliknięciem z precyzyjnym określeniem zakresu skanowania na podstawie wybranego protokołu.

uAI EasyISO

Optymalizacja jakości obrazu z uwzględnieniem rozkładu dawki powierzchniowej otrzymywanej przez pacjenta podczas każdego badania.

uAI CardioCapture

Stosując inteligentną korekcję ruchu z wykorzystującym sztuczną inteligencję algorytmem śledzenia tętnic wieńcowych, poprawiliśmy rozdzielczość czasową do 25 milisekund.

Modulacja dawki uAI DOM

Oparte na sztucznej inteligencji rozpoznawanie narządów umożliwia optymalne ustawienie parametrów szumu obrazu w przypadku łączonego skanowania klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Tradycyjna modulacja dawki

Tylko jeden docelowy poziom szumu skutkujący niedoświetleniem jamy brzusznej lub prześwietleniem klatki piersiowej.

Modulacja dawki uAI DOM

Automatyczne rozpoznawanie klatki piersiowej i jamy brzusznej dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji, co umożliwia optymalizację poziomu szumów oraz dawki przy skanowaniu całego ciała.

Kompleksowe rozwiązania kliniczne

Układ sercowo-naczyniowy

CardioCapture z rozdzielczością czasową 25 ms

Uzyskiwane w niezawodny sposób wysokiej jakości obrazy przy niskiej dawce promieniowania podczas jednego uderzenia serca.

Inteligentny przebieg pracy podczas badania serca

CardioAssist,
CardioAdapt,
CardioXphase
i CardioCapture.

Szybkie przełączanie przy obrazowaniu serca i naczyń

Mieszany tryb akwizycji skanów osiowych z bramkowaniem EKG oraz obrazowania osiowego lub spiralnego bez bramkowania EKG.

Rozwiązanie do obrazowania 4D udaru mózgu

Nasze kompleksowe rozwiązanie w zakresie obrazowania 4D udaru mózgu dostarcza wyczerpujących informacji – od struktury anatomicznej po pomiary funkcjonalne – zapewniając najszybszą opiekę i umożliwiając lekarzowi minimalizację skutków udaru.

Bezkontrastowa tomografia komputerowa

Dzięki wynoszącemu 16 cm pokryciu w osi Z pojedyncze skanowanie obejmuje cały mózg. Uzyskiwane obrazy mogą pomóc w wykluczeniu krwotoku śródmózgowego.

Angiografia TK

Pozyskiwanie dynamicznych obrazów angiograficznych 4D.

Dynamiczne obrazy CTA 4D

Pozyskiwanie dynamicznych obrazów angiograficznych 4D, automatyczne wyodrębnianie oraz wydzielanie tętnic i żył.

Tomograficzne obrazowanie perfuzji

Automatyczne obliczanie CBV, CBF, TTP, MTT i Tmax w celu dokonania wiarygodnej oceny czynnościowej.

Onkologia

Skanowanie dwuenergetyczne

Pomiar ilościowy i funkcjonalny-każde skanowanie może mieć charakter spektralny.

Stacjonarne badanie perfuzji

Obrazowanie perfuzji całego narządu bez konieczności przesuwania stołu.

Dynamiczne skanowanie perfuzji z pokryciem w osi Z do 40 cm

Dynamiczne skanowanie spiralne perfuzji o zmiennym skoku z dużym pokryciem w osi Z (do 40 cm).

Stany nagłe i urazy

Obrazowanie mózgu podczas jednego obrotu

Całe skanowanie można przeprowadzić w pół sekundy, aby zminimalizować artefakty ruchowe.

Pojedyncze badanie potrójnego wykluczenia

Ocena tętnic wieńcowych, płucnych i aorty podczas jednego badania.

Obrazy trójwymiarowe w czasie rzeczywistym

Podgląd obrazów MPR lub VR w czasie rzeczywistym podczas akwizycji.

Precyzja dzięki inteligentnej analizie

Kompleksowa i dokładna inteligentna analiza złamań żeber.

Pełny komfort badania

Szerokie gantry o średnicy 82 cm zapewnia większy komfort badania i elastyczną przestrzeń roboczą.
Technologia niskiej dawki

Badanie z napięciem szczytowym 60 kV zachowuje jakość obrazu przy mniejszej dawce promieniowania, zwłaszcza u dorosłych o drobniejszej budowie ciała i dzieci.

Badanie wielu pacjentów

Wydajna platforma z inteligentnym przepływem pracy zapewnia dużą przepustowość przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Zastosowania kliniczne

Ciężka arytmia (52–238 ud./min.) Rodzaj skanu: osiowe, podczas jednego uderzenia serca
Wysokie tętno z mostkami mięśniowymi (99–104 ud./min) Rodzaj skanu: osiowe, podczas jednego uderzenia serca
Kompleksowe badanie naczyń sercowych i mózgowych po jednym wstrzyknięciu kontrastu.
Kompleksowa akwizycja danych do protokołu potrójnego wykluczenia
Krzywe spektralne obrazują zróżnicowanie obustronnych zmian w nerkach.
Gantry o średnicy 82 cm i stół o maksymalnym udźwigu 318 kg umożliwia elastyczne pozycjonowanie pacjentów otyłych.
Dane CBV, CBF, MTT, TTP i Tmax umożliwiają wygenerowanie krzywej wzmocnienia kontrastowego dla obszaru zainteresowania (ROI) oraz określenie wartości parametrów jednym kliknięciem.
Skanowanie z użyciem napięcia 60 kV pozwala obniżyć dawkę promieniowania przy jednoczesnej poprawie jakości obrazu.