Przesuwanie granic obrazowania piersi

uMammo 890i oznacza przełom w obrazowaniu piersi, oferując wysoką rozdzielczość przy niskiej dawce. Detektor z matrycą CMOS Starlight umożliwia wykonie tomosyntezy dla dwóch zakresów kątowych, a technologia U-View pozwala uzyskiwać syntetyczne obrazy dwuwymiarowe, znacznie zwiększając wykrywalność raka piersi we wczesnym stadium przy zmniejszeniu dawki nawet o 41%. Wraz z urządzeniem do biopsji stereotaktycznej uStereo mammograf ten stanowi kompletne rozwiązanie do wczesnych badań przesiewowych, dokładnej diagnostyki i biopsji guzów piersi, spełniając potrzeby wszystkich pacjentek.

Detektor CMOS

Dwa zakresy kątowe tomosyntezy

Dwuwymiarowe syntetyczne obrazy U-View

System biopsji stereotaktycznej uStereo*

*Nie posiada jeszcze oznaczenia CE

Platforma obrazowania 3D

Obrazowanie 3D

Wyświetlanie struktur na różnych głębokościach pozwala poprawić widoczność zmian i profilu zewnętrznego, co zmniejsza efekty nakładania się tkanek, poprawiając wskaźnik wykrywalności raka piersi.

Detektor CMOS

Detektor o rozmiarze piksela 49,5 μm znacznie poprawia identyfikację mikrozwapnień. Technologia CMOS umożliwia wzmacnianie sygnału pojedynczych pikseli, zapewniając obrazowanie o bardzo wysokiej rozdzielczości przy niskiej dawce. Wysoka sprawność elektronicznego przesyłu danych eliminuje opóźnienia obrazu i inne artefakty.

Dwa zakresy kątowe tomografii

Aparat oferuje dwa tryby tomosyntezy. Kąt 15° dla badań przesiewowych oraz 40° dla pogłębionej diagnostyki.

Dwuwymiarowa mammografia U-View

Dwuwymiarowe syntetyczne obrazy U-View

Inteligentny algorytm rekonstrukcji U-View automatycznie generuje pojedynczy wysokiej rozdzielczości obraz dwuwymiarowy piersi zsyntetyzowany z obrazów tomograficznych, znacznie zmniejszając narażenie na promieniowanie i czas kompresji wynikający z dodatkowej ekspozycji.

Inteligentne obrazowanie piersi przy niskiej dawce

Inteligentny algorytm AEC automatycznie dobiera parametry ekspozycji w oparciu o grubość piersi i typy gruczołów piersiowych. Automatyczne kombinacje filtrów zmniejszają dawkę promieniowania przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu.

Stacja diagnostyczna GRACES

Stacja diagnostyczna GRACES
Wszechstronna rekonstrukcja warstw

Adaptacyjne dostosowanie grubości warstwy tomosyntezy zapewnia szczegółowe obrazowanie przestrzenne zmian chorobowych i skupisk mikrozwapnień.

Inteligentna lokalizacja zmian chorobowych

Wiele konfiguracji protokołów wyświetlania i wszechstronne narzędzia sprawiają, że przeglądanie mammografii cyfrowej jest bardziej elastyczne i uproszczone. Narzędzie lokalizatora pomaga użytkownikowi wskazać pozycje warstw tomosyntezy wewnątrz obrazu 3D.

Przetwarzanie obrazów 2D i 3D

Hybrydowe protokoły wyświetlania pozwalają na synchroniczne wyświetlanie obrazów 2D i warstw tomosyntezy w celu łatwego porównania. Dostępne są zarówno pogrubione warstwy (slabs), jak i widok płaszczyzny.

*Opcjonalnie

Stacja diagnostyczna GRACES

Obrazy kliniczne

FFDM LCC
FFDM RCC
Warstwa obrazu LCC
Warstwa obrazu RCC
Widok U-View LCC
Widok U-View RCC
DBT – LCC
DBT – RCC