Stworzony, aby odkrywać

uEXPLORER to cyfrowy system PET/TK o niezwykle wysokiej rozdzielczości z osiowym polem widzenia PET wynoszącym 194 cm, dzięki któremu możliwe jest skanowanie całego ciała w jednym położeniu stołu. System ten pozwala na dynamiczne skanowanie całego ciała, umożliwia minimalizację dawek przyjmowanych przez pacjenta oraz zapewnia niezwykle wysoką rozdzielczość obrazu, rewolucjonizując obrazowanie PET/TK całego ciała w porównaniu do podejścia tradycyjnego. Dzięki pokryciu całego ciała i niespotykanej czułości uEXPLORER potrafi uchwycić dynamiczne zmiany w rozkładzie radioznacznika z niezwykle wysoką rozdzielczością czasową. uEXPLORER pozwala przenieść badania medyczne i naukowe na wyższy poziom.

Poznaj uEXPLORER

Osiowe pole widzenia 194 cm

Bardzo duże pokrycie dzięki 564 480 kryształom.

Czułość systemu 176 cps/kBq*

Bezkonkurencyjna czułość zapewnia doskonałą jakość obrazu.

*Pomiar dokonany przy użyciu 70-centymetrowego fantomu NEMA NU-2.

Rozdzielczość przestrzenna 2,9 mm wg NEMA

Obrazy funkcjonalne ze szczegółami anatomicznymi.

91 mld LOR (linii zdarzenia)

Moc obliczeniowa 100x większa niż w przypadku konwencjonalnego skanera PET/TK**.

**Porównanie z PET/TK o rozdzielczości 4 mm i osiowym polu widzenia 20 cm.

Innowacje

Osiowe pole widzenia 194 cm

564 480 kryształów w jednolitym module bez szczelin zapewnia całkowite pokrycie ciała i minimalizację całkowitego błędu systemu, gwarantując wysoką rozdzielczość przestrzenną oraz precyzyjne łączenie obrazów.

40-krotna poprawa czułości

Dzięki osiowemu polu widzenia wynoszącemu 194 cm uEXPLORER jest w stanie uchwycić nieporównywalnie więcej fotonów γ w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań. Nowatorska technologia koincydencji krzyżowej umożliwia równoczesną akwizycję sygnału w sąsiednich modułach, dając 30–40-krotny wzrost ogólnej czułości w porównaniu z konwencjonalnymi systemami PET/TK. Niezwykle wysoka i jednolita czułość dzięki pokryciu całego ciała z uwzględnieniem wszystkich istotnych narządów.

Cyfrowy detektor ze zintegrowanym światłowodem

Technologia fotopowielaczy krzemowych zwiększa sprawność konwersji fotoelektrycznej, zmniejsza straty sygnału i wydatnie poprawia jakość obrazu. Niezwykle drobne kryształy znacznie zwiększają rozdzielczość obrazu.

Szybkie przetwarzanie danych podczas rekonstrukcji obrazu

uEXPLORER wykorzystuje najnowocześniejszą platformę sprzętową w połączeniu z architekturą równoległego przetwarzania danych w celu szybkiej rekonstrukcji obrazu wysokiej jakości.

Korzyści

Obrazy funkcjonalne ze szczegółami anatomicznymi

Niezwykle wysoka rozdzielczość i czułość.
Wysoka statystyka zliczeń umożliwia rekonstrukcję małych wokseli.

Szybkie obrazowanie całego ciała

Guzek tarczycy o wysokim wychwycie jest wyraźnie widoczny na skanie trwającym zaledwie 30 sekund. Szybkie obrazowanie poprawia komfort pacjenta i zmniejsza artefakty ruchowe.

Obrazowanie przy zmniejszonej dawce znacznika

0,2 mCi znacznika dla pacjenta o wadze 100 kg. Dawka znacznie niższa (0,002 mCi/kg) od typowej (0,08–0,15 mCi/kg).

Możliwość dłuższego obrazowania rozkładu znacznika

Skanowanie do 6,5 okresu półtrwania po iniekcji. Możliwość obserwacji rozkładu radiofarmaceutyku przez dłuższy czas.

Dynamiczne obrazowanie całego ciała podczas jednego przebiegu stołu

Wyraźna wizualizacja rozkładu znacznika w całym organizmie, w tym we krwi/narządach/tkankach w czasie.

Możliwości

Lepsze wykrywanie zmian chorobowych

Lepsze wykrywanie mikroprzerzutów nowotworowych.

Śledzenie i badanie funkcjonowania komórek

Ocena skuteczności terapii komórkami macierzystymi i immunoterapii nowotworowych*.

Opracowywanie nowych farmaceutyków

Badania wczesnej fazy-biodystrybucja w organizmie, farmakokinetyka i ocena małych dawek*.

Badania nad chorobami wieloukładowymi

Badania chorób psychosomatycznych lub wielonarządowych, takich jak zaburzenia osi jelitowo-mózgowej, zespołu metabolicznego oraz homeostazy endokrynologicznej*.

Zautomatyzowana kontrola jakości

Codzienna automatyczna kontrola jakości bez użycia źródła

Automatyczne skanowanie pod kątem szybkości zliczania tła, napięcia zasilania, temperatury i wilgotności.
Sprawdzenie kanału detektora TK i kalibracja powietrzna jednym kliknięciem.
Zmniejsza narażenie personelu na działanie źródeł promieniowania.

Łatwa cotygodniowa pełna kontrola jakości

Możliwość wykorzystania zarówno płynnych źródeł 18F-FDG, jak i stałych źródeł 68Ge.
Niższe wymagania dotyczące warunków przechowywania źródeł.
Szczegółowe procedury kalibracji pomagają zapewnić dokładne i niezmienne w czasie, spójne wyniki kliniczne.

Łatwe w użyciu narzędzie NEMA

Aplikacja wspierająca użytkownika w przeprowadzeniu testów NEMA, wraz z opcją automatycznej analizy oraz generowania raportów.
Wspierający użytkownika interfejs zwiększa wydajność pracy i skuteczność przeprowadzenia testów takich jak rozdzielczość przestrzenna, czułość, wyznaczenie współczynnika szumu frakcji promieniowania rozproszonego, dokładność i precyzja systemu oraz poziom jakości obrazowania.

Koncentracja na komforcie pacjenta

Otwór PET o średnicy 76 cm

Poprawa komfortu pacjenta.

Podświetlenie otworu

Relaksujące doświadczenie dla pacjenta.

Trzy interkomy w otworze

Wyraźna komunikacja z pacjentem.

Cztery panele sterowania z ekranami dotykowymi

Kontrola tam, gdzie jest potrzebna.