Cyfrowy. W zasięgu.

uMI 550 czyni najnowocześniejszą technologię cyfrową PET dostępną dla większej grupy klientów. Dzięki wyjątkowemu cyfrowemu detektorowi ze zintegrowanym światłowodem uMI 550 zapewnia rozdzielczość 2,9 mm wg NEMA. 80-warstwowy system TK z Z-Detektorem umożliwia uzyskanie obrazów diagnostycznych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i zwiększonej wykrywalności przy niskim kontraście.

Cyfrowy detektor PET z fotopowielaczem krzemowym i zintegrowanym światłowodem

80-warstwowy tomograf z innowacyjnym Z-detektorem

Intuicyjny przebieg pracy zapewniający efektywność i spersonalizowaną opiekę

Cyfrowy detektor PET ze zintegrowanym światłowodem

Zintegrowany światłowód

Zintegrowana konstrukcja światłowodu poprawia efektywność zbierania światła i rozdzielczość czasową, zapewniając wyjątkową jakość obrazów.

Fotopowielacze krzemowe

Technologia fotopowielaczy krzemowych zwiększa sprawność konwersji fotoelektrycznej, redukując straty sygnału, co owocuje doskonałą jakością obrazu.

Kryształy o precyzyjnym kształcie

Bardzo drobne kryształy znacznie zwiększają rozdzielczość obrazu.

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja pozwala osiągnąć bardzo wysoką niezawodność systemu i ułatwia jego serwisowanie.

80-warstwowy tomograf z Z-detektorem

Bardzo niski poziom szumów

Dzięki doskonale zintegrowanej architekturze Z-Detektor zapewnia nie tylko ogólną redukcję szumów, ale także wysoką jakość obrazu przy niskiej dawce promieniowania.

Materiał o wysokich parametrach

Zastosowanie tlenosiarczku gadolinu zwiększa sprawność konwersji promieniowania rentgenowskiego przy zachowaniu szybkiego czasu reakcji.

Precyzyjne próbkowanie

Drobnoziarniste próbkowanie wokseli pozwala na uzyskanie ogromnej ilości informacji, zapewniając doskonałą wizualizację drobnych szczegółów anatomicznych.

Przejrzystość obrazowania

Bardzo wysoka rozdzielczość

Technika rekonstrukcji iteracyjnej oparta na funkcji rozproszenia punktów (PSF) pozwala uzyskać efektywną rozdzielczość przestrzenną 1,4 mm, poprawiając dokładność ilościową i wykrywalność małych zmian.

Poprawa stosunku kontrastu do szumu

Dzięki technologii time-of-flight (TOF) i dokładnej lokalizacji miejsca anihilacji fotonów, przyspieszono proces detekcji przy jednoczesnym polepszeniu kontrastu i znacznym obniżeniu poziomu szumów.

Szybkie skanowanie

Duże osiowe pole widzenia (24 cm) i wysoka czułość systemu umożliwiają skanowanie całego ciała w 4 położeniach stołu.

Niska dawka

Wysoka czułość systemu przyspiesza gromadzenie danych i umożliwia skanowanie PET przy niskiej dawce.

Efektywność dzięki intuicyjnej obsłudze

Zautomatyzowana kontrola jakości

Do automatycznej codziennej kontroli jakości nie jest wymagane źródło radioaktywne, co zmniejsza narażenie operatora na promieniowanie. Podczas okresowej pełnej kontroli jakości możliwe jest wykorzystanie zarówno płynnych źródeł 18F-FDG, jak i stałych źródeł 68Ge, co oznacza niższe wymagania dotyczące warunków przechowywania źródeł. Dzięki szybkiemu narzędziu NEMA praca jest wygodna i wydajna.

Korekcja ruchu głowy

Algorytm korekcji ruchu nie wymaga stosowania urządzeń zewnętrznych; wykrywa on ruch podczas skanowania pacjenta i odpowiednio koryguje wynikające z niego rozmycie.

Redukcja artefaktów ruchowych

Inteligentna technologia cyfrowa automatycznie wykrywa ruchy oddechowe bez potrzeby stosowania zewnętrznego urządzenia bramkującego. MAC pomaga zredukować artefakty metalowe, zachowując ważne szczegóły strukturalne w ich otoczeniu.

Zintegrowana aplikacja onkologiczna

uMI 550 oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań do diagnostyki guzów oraz oceny wyników leczenia.

Zastosowania kliniczne

Rak przełyku
Chłoniak
Rak odbytu
Rak płuc
Mózg
Obrazowanie żywotności mięśnia sercowego