Klarowność. Przenikliwość.

Dzięki wyjątkowej technologii cyfrowego skanera PET ze zintegrowanym światłowodem i 160-warstwowego tomografu uMI Vista łączy wysokiej jakości obrazy funkcjonalne z precyzyjną wizualizacją struktur anatomicznych. Najnowocześniejsza technologia rekonstrukcji oraz wszechstronne aplikacje dodatkowo zwiększają precyzję diagnozy onkologicznej, neurologicznej i kardiologicznej.

Cyfrowy detektor PET z fotopowielaczem krzemowym i zintegrowanym światłowodem

Wyraźne obrazowanie od detekcji po rekonstrukcję

Wszechstronna aplikacja PET i TK

Cyfrowy detektor PET ze zintegrowanym światłowodem

Zintegrowany światłowód

Zintegrowana konstrukcja światłowodu poprawia efektywność zbierania światła i rozdzielczość czasową, zapewniając wyjątkową jakość obrazów.

Fotopowielacze krzemowe

Technologia fotopowielaczy krzemowych zwiększa sprawność konwersji fotoelektrycznej, redukując straty sygnału, co owocuje doskonałą jakością obrazu.

Kryształy o precyzyjnym kształcie

Bardzo drobne kryształy znacznie zwiększają rozdzielczość obrazu.

Modułowa konstrukcja

Modułowa konstrukcja pozwala osiągnąć bardzo wysoką niezawodność systemu i ułatwia jego serwisowanie.

Przejrzystość w całym łańcuchu obrazowania

Rozdzielczość 2,9 mm wg NEMA

Wyjątkowa rozdzielczość jest osiągana dzięki odpowiedniej inżynierii łańcucha obrazowania.

Rekonstrukcja HYPER Iterative

Poprawia stosunek sygnału do szumu i kontrast, co zwiększa wykrywalność zmian oraz dokładność ilościową.

Duże osiowe pole widzenia (24 cm)

4 położenia stołu wystarczają do skanowania całego ciała

Wyższa efektywność kliniczna.

Szybkie skanowanie

Badanie większej liczby pacjentów.

160-warstwowy skaner TK o wysokich parametrach

Prędkość obrotu 0,3 s

Obrazowanie TK o wysokiej rozdzielczości czasowej.

Tryb skanowania 70 kV

Niższa dawka promieniowania i wyższy kontrast obrazu.

Element akwizycji o rozmiarze 0,5 mm

Wysoki stosunek sygnału do szumu i jakość obrazu.

Macierz rekonstrukcji 1024x1024

Wysoka rozdzielczość przestrzenna umożliwiająca wizualizację drobnych szczegółów anatomicznych.

Zastosowania kliniczne

8-minutowy skan całego ciała
Obrazowanie pacjenta o BMI wynoszącym 40,3
Obrazowanie przy użyciu FDG w dawce 0,05 mCi/kg
Wykrywanie małych zmian chorobowych o rozmiarze 2,2 mm
Obrazowanie mózgu w wysokiej rozdzielczości
Badanie chłoniaka żołądka z użyciem FDG