Następna generacja. Dostępna już teraz.

uPMR 790 umożliwia jednoczesne obrazowanie PET/MR z wysoką rozdzielczością czasową i przestrzenną. Technologie PET oraz MR nowej generacji zmieniają zasady rutynowego anatomicznego i funkcjonalnego obrazowania klinicznego w czasie rzeczywistym, rewolucjonizując też techniki obrazowania do celów badawczych.

Nowy standard precyzji obrazowania PET/MR

Synergia czasowo-przestrzenna

Nowy standard przełomowych badań

Platforma współpracy badawczej uSync*

Inteligentne i precyzyjne obrazowanie na każdym etapie

Inteligentna platforma

Funkcje i zalety

Platforma uCS2.0

Przekroczyć granice szybkości i rozdzielczości.

Pole widzenia PET 32 cm

Skanowanie całego ciała w trzech położeniach stołu, obrazowanie całych narządów w jednym położeniu stołu.

Rozdzielczość przestrzenna PET 2,8 mm wg normy NEMA

Znacząca poprawa dokładności ilościowej i zdolności wykrywania niewielkich zmian chorobowych.

TOF (czas przelotu)

Dokładne lokalizowanie małych zmian.

Platforma badawcza uSync

Platforma badawcza uSync przenosi prowadzenie badań PET/MR na nowy poziom-równoczesne kodowanie sekwencji MR, danych PET oraz informacji fizjologicznych w jednym strumieniu nieobrobionych danych z zachowaniem synchronizacji czasowej i przestrzennej. Wymienione funkcje umożliwiają realizację nowych celów badawczych, takich jak równoległe śledzenie znaczników PET i MR, jednoczesne badanie kardiologiczne PET i MR, funkcjonalna neurologia PET/MR oraz radiologia wieloparametrowa.

Inteligentny przebieg pracy

Dzięki inteligentnemu algorytmowi uPMR 790 może realizować szereg funkcji, takich jak inteligentne pozycjonowanie, planowanie położenia stołu, korekcja tłumienia i kontrola jakości. Funkcje te mogą znacznie uprościć przebieg pracy i obniżyć próg stosowania PET/MR.

Zastosowania kliniczne

Obrazowanie neurologiczne
Obrazowanie całego ciała
Obrazowanie onkologiczne
Obrazowanie serca
 *Wyłącznie do celów badawczych, nie do użytku klinicznego.