Osiągnąć niemożliwe w obrazowaniu

AI uczy się i ewoluuje. To samo robi uMR®. Dla naszej rodziny urządzeń uMR® budujemy platformę technologii uAIFI, aby dać wszystkim dostęp do sztucznej inteligencji. Wykorzystując innowacje w tej dziedzinie, uAIFI umożliwia uzyskiwanie oczekiwanej przez użytkowników doskonałej jakości obrazów oraz świadczenie pacjentom najlepszej opieki. Miej pewność, że osiągniesz wszystko, co wydawało się niemożliwe, w szybki, łatwy i komfortowy sposób.

Dostępna AI

Szybka AI

Łatwa AI

Nowoczesna AI

Dostępna AI

W przeszłości mechanizmy sztucznej inteligencji nie były powszechnie dostępne w obrazowaniu rezonansem magnetycznym. Platforma uAIFI zmienia to, umożliwiając osiągnięcie wyjątkowej jakości obrazu i wyższej pewności diagnostyki z użyciem każdego skanera uMR®.

uAIFI DeepRecon*

Wykorzystując głębokie uczenie w rekonstrukcji obrazów, DeepRecon poprawia ostrość, a zarazem stosunek sygnału do szumu (SNR), co pozwala lepiej uwidocznić szczegóły anatomiczne i zwiększyć pewność diagnostyki.

*Trwa procedura związana z oznakowaniem CE. Rozwiązanie obecnie niedostępne komercyjnie w UE.
Inteligentna redukcja szumów

Inteligentnie usuwa szum z obrazów przy zachowaniu doskonałej jakości diagnostycznej.

Poprawa ostrości obrazu

Zapewnia wysoką rozdzielczość struktur anatomicznych i ostrzejsze ich przedstawienie.

Wysoka wierność

Podwójna kontrola zarówno w dziedzinie obrazu, jak i w dziedzinie przestrzeni K zapewnia wysoką wiarygodność wyników.

Szerokie pole widzenia

Przydatne w przypadku skanowania w wielu położeniach stołu, np. obrazowania kręgosłupa i całego ciała.

Szybka AI

Dzięki platformie uAIFI uzyskasz dostęp do niezrównanej, wspomaganej przez sztuczną inteligencję technologii przyspieszenia badania MR dla aparatów 3 T, która znacznie poprawia zadowolenie pacjentów i zwiększa wydajność, a zarazem oszczędza energię, co zapewnia maksymalne korzyści w Twojej działalności.

uAIFI ACS

uAIFI ACS (oszczędne próbkowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) to wyjątkowe rozwiązanie firmy United Imaging w zakresie przyśpieszenia badania rezonansem pozwalające doskonale zrównoważyć szybkość i jakość obrazu. Łącząc oszczędne próbkowanie, częściową transformatę Fouriera i równoległe obrazowanie, technologia ta wykorzystuje w rekonstrukcji głębokie uczenie z użyciem najnowocześniejszej sieci neuronowej. Umożliwia ona uzyskanie lepszej jakości obrazu bez wydłużania czasu obrazowania lub skrócenie czasu obrazowania bez utraty jakości obrazu, co pozwala na przeprowadzenie pełniejszych badań, a zarazem zwiększa pewność diagnozy radiologicznej i poprawia komfort pacjentów.

Połączenie czterech metod akceleracji

Pozwala uzyskać większe przyspieszenie przy obrazowaniu MR.

Prędkość skanowania porównywalna z TK

Umożliwia akwizycję obrazów każdej części ciała w ciągu 100 sekund, co znacznie zwiększa liczbę badanych pacjentów i ogranicza artefakty ruchowe.

Wyższa rozdzielczość przy krótszym czasie skanowania

Lepsze zobrazowanie drobnych struktur anatomicznych zwiększa możliwości diagnostyczne.

Zamrożenie ruchu

Funkcja ta zwiększa szanse powodzenia w przypadku pacjentów starszych, pediatrycznych i innych o specjalnych potrzebach, którzy mają problemy z tolerowaniem badań rezonansem magnetycznym.

Nowoczesna AI

Jesteśmy nowoczesną firmą, a AI jest nowoczesnym narzędziem. Dzięki integracji technologii uAIFI z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie rezonansu magnetycznego zyskujemy nowe możliwości obrazowania i czynimy je łatwiejszym.

uAIFI SuperFlex Coil*

Uczucie okrycia kocem dzięki większej gęstości elementów RF zapewnia pacjentowi większy komfort. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (ACS, Deep Recon) cewka SuperFlex pozwala z łatwością uzyskiwać obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości w krótszym czasie, oferując niedostępny wcześniej poziom jakości obrazu i efektywności skanowania.
*Trwa procedura związana z oznakowaniem CE. Rozwiązanie obecnie niedostępne komercyjnie w UE.
Miękkie, wygodne i dopasowane do kształtu ciała

Wykonane z innowacyjnego przewodzącego kompozytowego materiału polimerowego.

Łatwe pozycjonowanie

Elastycznie dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta.

Nowa technologia zapobiegająca sprzężeniom

Brak efektu sprzężenia cewek umożliwia ich gęste rozmieszczenie.

Nowy zintegrowany przedwzmacniacz

Zmniejszony pobór mocy i grubość.

uAIFI QScan*

Znacznie ograniczenie hałasu oraz zapewnienia, aby wydawane dźwięki były mniej drażniące i przyjemniejsze, to lepsza opieka nad pacjentem. Ponadto Qscan można uzupełnić technologiami sztucznej inteligencji (ACS, DeepRecon) w celu znacznego przyspieszenia skanowania i poprawy jakości obrazu. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe jest ciche skanowanie całego ciała w warunkach klinicznych.
*Trwa procedura związana z oznakowaniem CE. Rozwiązanie obecnie niedostępne komercyjnie w UE.
Redukcja ciśnienia akustycznego nawet o 97%*

Tłumi hałas u źródła dzięki inteligentnej optymalizacji i wygładzaniu trajektorii gradientu.

*Zależy od warunków użycia i rodzaju badania.

Zwiększenie komfortu i zadowolenia pacjenta

Cały przebieg skanowania jest cichy, również podczas skanowania wstępnego i poglądowego.

Szeroki zakres sekwencji

Technologia dostępna w przypadku obrazowania anatomicznego 2D/3D, jak również sekwencji DWI, SWI i MRS.

Obejmuje pełną gamę badań klinicznych

Umożliwia skanowanie całego ciała, w tym mózgu, układu mięśniowo-szkieletowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, angiografię oraz inne badania.

Łatwa AI

Platforma uAIFI obejmuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań MR, usprawniając cały proces badania metodą rezonansu magnetycznego, w tym pozycjonowanie, próbkowanie, obróbkę końcową itp.

uAIFI EasyScan

Łatwa eksploatacja i spójne wyniki.
Zarządzanie złożonością za pomocą prostoty

Inteligentne prowadzenie użytkownika przez cały proces w celu zapewnienia wysokiej stabilności i spójności obrazów.

Uproszczony przebieg pracy

Optymalizacja całego procesu skanowania dzięki inteligentnemu sterowaniu, obliczaniu i rozpoznawaniu cewek.

Automatyczna lokalizacja

Obejmuje całe ciało, w tym mózg, kręgosłup, serce, jamę brzuszną i stawy.

Inteligentny przebieg badania kardiologicznego

Lokalizacja wszystkich elementów jednym kliknięciem.

uAIFI EasySense*

Pierwszy w branży dwuźródłowy radar wykorzystujący fale milimetrowe w celu bezkontaktowego wykrywania ruchów oddechowych pacjentów.

*Trwa procedura związana z oznakowaniem CE. Rozwiązanie obecnie niedostępne komercyjnie w UE.
Efektywny przebieg pracy

Bez konieczności zakładania pacjentowi pasa oddechowego przez technika.

Lepszy komfort pacjenta

Bezkontaktowy czujnik umożliwia swobodne oddychanie, poprawiając komfort pacjentów z problemami oddechowymi.

Dwuźródłowy radar wykorzystujący fale milimetrowe

W pełni zintegrowany z otworem systemu, bez zakłóceń generowanych przez odzież czy cewki RF rezonansu magnetycznego.

Wyjątkowa stabilność i dokładność

Ruch oddechowy wykrywany z dokładnością do 0,1 mm i z rozdzielczością czasową do 20 ms.

uAIFI Easy Process: analiza blaszki miażdżycowej*

Zaawansowana analiza ścian tętnic i blaszki na obrazach MR ścian naczyń.

*Uwaga – rozwiązanie nieprzedstawione do aprobaty amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, niedostępne komercyjnie w USA.
Inteligentna ekstrakcja linii środkowej

W identyfikacji naczyń wewnątrzczaszkowych oraz szyjnych pomagają narzędzia do automatycznej ekstrakcji i edycji linii środkowej.

Inteligentna segmentacja i analiza ścian naczyń

Automatyczna segmentacja ścian naczyń oraz narzędzie do edycji konturów pozwalają użytkownikowi przeprowadzić segmentację naczyń i analizę zwężeń.

Inteligentna analiza blaszki

Użytkownicy mają do dyspozycji różne narzędzia do segmentacji i edycji, które pomagają w segmentacji oraz analizie blaszki miażdżycowej, w tym także jej składu.

Trójwymiarowa siatka

Łączne przedstawienie naczyń krwionośnych i blaszek miażdżycowych w trzech wymiarach z wizualną informacją o budowie naczyń oraz lokalizacji blaszki.

uMR® z technologią uAIFI

Zastosowanie tej technologii w uMR® to znaczny wzrost wydajności: większe możliwości obrazowania, płynniejszy przebieg pracy i wyższy komfort pracy użytkownika.