Inteligentny system rezonansu magnetycznego 1,5 T

uMR®580 jest wyposażony w innowacyjną platformę cyfrową, która zapewnia stabilniejsze działanie systemu, szybsze obrazowanie, inteligentniejszy proces skanowania oraz większą oszczędność energii, zapewniając użytkownikowi elastyczność i efektywność działania.

Inteligentna platforma

Inteligentne badania

Inteligentne przyspieszenie

Inteligentne zarządzanie systemem

Inteligentna platforma

Inteligentny magnes

Dzięki opracowanej przez UIH technologii korekty uMR®580 cechuje się doskonałą jednorodnością pola magnetycznego.

Inteligentne gradienty

Inteligentna technologia kompensacji prądów wirowych zapewnia wysokie parametry gradientów uMR®580.

Inteligentne badania

Inteligentne automatyczne pozycjonowanie stołu

Automatyczne pozycjonowanie stołu jednym kliknięciem bez wskaźnika laserowego do skanowania głowy.

EasyPlan

Automatyczne planowanie wieloetapowego skanowania i łączenie obrazów jednym kliknięciem.

EasyScan

Inteligentna, automatyczna i spójna orientacja anatomiczna.

Inteligentne przyspieszenie

Szybkie obrazowanie

uMR®580 zapewnia szybkie obrazowanie wszystkich części ciała ze znacznym skróceniem czasu skanowania.

Wysoka efektywność i przepustowość

uMR®580 przyspiesza skanowanie, znacznie zwiększając efektywność pracy i liczbę badanych pacjentów.

Inteligentne zarządzanie systemem

Inteligentne wczesne ostrzeganie

Monitorowanie podzespołów w czasie rzeczywistym i analiza trendów. Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach w celu zminimalizowania awarii systemu. Efektem jest znaczna poprawa niezawodności systemu.

Inteligentne wybudzanie systemu

Automatyczne monitorowanie stanu pracy systemu. W przerwie między badaniami system automatycznie przechodzi w tryb czuwania, aby oszczędzać energię. Powrót do trybu pracy jest możliwy w ciągu 5 sekund.

Inteligentna sieć sterowania

Inteligentna architektura zapewnia doskonałą stabilność systemu.

Zastosowania kliniczne

Neurologia
ARMS
NCE-MRA
FACT
Parametry techniczne
  • Układ magnesu
  • Układ gradientu
  • Układ RF
  • Informacje o instalacji

Magnes

 

Indukcja pola

1,5 T

Średnica otworu

60 cm

Odparowywanie czynnika kriogenicznego podczas skanowania

0% (w normalnych warunkach użytkowania)

Korekta jednorodności pola

Pasywna i aktywna

System Gradientowy

 

Maksymalna amplituda gradientu

33 mT/m

Maksymalna szybkość narastania gradientu

125 T/m/s

Tor RF

 

Liczba niezależnych kanałów odbiorczych

16

Informacje dotyczące instalacji

 

Powierzchnia pomieszczenia skanowania (minimalna)

19,6 m2

Powierzchnia pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi (minimalna)

N. D. (długość i szerokość zależą od rzeczywistych warunków)

Powierzchnia pomieszczenia sterowniczego (minimalna)

4 m2