System rezonansu magnetycznego 3,0 T z ACS

Urządzenie uMR®780 otwiera nową erę szybkiego obrazowania dzięki ACS – technice oszczędnego próbkowania opartej na głębokim uczeniu, która umożliwia przeprowadzenie akwizycji w ciągu kilku sekund. Dzięki wyjątkowej jednorodności oraz parametrom gradientu w połączeniu z kompleksowym zestawem zaawansowanych aplikacji, uMR®780 umożliwia osiągnięcie nowych poziomów wydajności w obrazowaniu anatomicznym i funkcjonalnym.

Przekraczaj granice prędkości dzięki ACS – wspomaganej przez sztuczną inteligencję technice oszczędnego próbkowania

Inteligentny przebieg pracy zwiększający wydajność i spójność wyników

Pełny zakres zaawansowanych aplikacji do zastosowań klinicznych i naukowych

ACS | Wspomagana przez sztuczną inteligencję technika oszczędnego próbkowania

ACS to wyjątkowe rozwiązanie firmy United Imaging przyspieszające badanie rezonansu magnetycznego, łączące wspomaganą przez sztuczną inteligencję technikę oszczędnego próbkowania, częściową transformatę Fouriera i równoległe obrazowanie oraz wykorzystujące w rekonstrukcji głębokie uczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszej sieci neuronowej Technologia ta umożliwia użytkownikom uzyskanie lepszej jakości obrazu bez wydłużania czasu obrazowania lub skrócenie czasu obrazowania bez utraty jakości obrazu, co pozwala na przeprowadzenie pełniejszych badań, a zarazem zwiększa pewność diagnozy radiologicznej i poprawia komfort pacjentów.

Połączenie czterech metod akceleracji

Pozwala uzyskać większe przyspieszenie przy obrazowaniu MR.

Prędkość skanowania porównywalna z tomografią komputerową

Umożliwia akwizycję każdej części ciała w ciągu 100 sekund, co znacznie zwiększa liczbę badanych pacjentów i ogranicza artefakty ruchowe.

Wyższa rozdzielczość przy krótszym czasie skanowania

Lepsze zobrazowanie drobnych struktur anatomicznych zwiększa możliwości diagnostyczne.

Zamrożenie ruchu

Funkcja ta zwiększa szanse powodzenia w przypadku pacjentów starszych, pediatrycznych i innych o specjalnych potrzebach, którzy mają problemy z tolerowaniem badań rezonansem magnetycznym.

System o wysokich parametrach

Widok z boku uMR780 pokazujący panel
Wysokie parametry gradientu

Wysokie parametry gradientu poprawiają szybkość pozyskiwania danych i skanowania, co pozwala zwiększyć wydajność pracy.

Kanały RF o dużej gęstości

32/48 kanałów RF doskonale uzupełnia nasze zintegrowane cewki o dużej gęstości, dając znaczny wzrost stosunku sygnału do szumu obrazu.

Bardzo wysoka jednorodność magnesu

Potężny magnes 3,0 T ma krótką konstrukcję (170 cm), aby zapewnić wysoką jednorodność pola magnetycznego. Daje to solidne podstawy szybkiego obrazowania i doskonałego nasycenia tłuszczu w dużym polu widzenia, a także znakomitego obrazowania poza centrum.

Widok z boku uMR780 pokazujący panel

Platforma uCS®2.0

Platforma uCS®2.0 umożliwia skuteczne wykorzystanie technologii oszczędnego próbkowania w rutynowych badaniach rezonansu 2D, 3D i 4D. Technologia obrazowania uCS®2.0 pozwala poprawić parametry rozdzielczości izotropowej i szybkości obrazowania dynamicznego.
Przebieg pracy uCS2.0
Technologia obrazowania uCS®2.0

uCS®2.0 łączy zalety konwencjonalnych technologii przyspieszania oraz innowacyjnej technologii oszczędnego próbkowania, wyznaczając nowe standardy zarówno szybkości, jak i rozdzielczości przy maksymalnym współczynniku przyspieszenia wynoszącym 36 oraz wysokiej izotropowej rozdzielczości przestrzennej (poniżej milimetra).

Mechanizm przetwarzania danych uCS®2.0

uCS®2.0 to wysokowydajny system obliczeniowy obejmujący pamięć, podsystem sieciowy i nowoczesny procesor. Wyjątkową moc obliczeniową uzupełnia inteligentny algorytm rekonstrukcji, co daje w efekcie niezwykle szybką rekonstrukcję.

Przebieg pracy uCS2.0

Zastosowania kliniczne

Angiografia mózgu wykonywana techniką czasu przelotu (TOF)
TOF (czas przelotu)
Obrazowanie splotu ramiennego
Splot ramienny
Obrazowanie nerwu trójdzielnego z porównaniem
Nerw trójdzielny
Obrazowanie stawu skroniowo-żuchwowego
Staw skroniowo-żuchwowy
Obrazowanie kostki z powiększeniem szczegółów
Kostka
Angiografia MR z kontrastem tętnic tułowia i kończyn dolnych
Angiografia MR z kontrastem tętnic tułowia i kończyn dolnych
Parametry techniczne
  • Układ magnesu
  • Układ gradientu
  • Układ RF
  • Informacje o instalacji

Magnes

 

Indukcja pola

3,0 T

Średnica otworu

65 cm

Odparowywanie czynnika kriogenicznego podczas skanowania

0% (w normalnych warunkach użytkowania)

Korekta jednorodności pola

Pasywna i aktywna

System Gradientowy*

 

Maksymalna amplituda gradientu

42 mT/m

Maksymalna szybkość narastania gradientu

220 T/m/s

*Nie dotyczy Chin.

Tor RF

 

Liczba niezależnych kanałów odbiorczych

32, 48

Informacje dotyczące instalacji

 

Powierzchnia pomieszczenia skanowania (minimalna)

23,61 m2

Powierzchnia pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi (minimalna)

N. D. (długość i szerokość zależą od rzeczywistych warunków)

Powierzchnia pomieszczenia sterowniczego (minimalna)

4 m2