01

Debiut rezonansu
o niezwykle wysokiej indukcji

W 1980 r. uzyskano pierwszy na świecie obraz ludzkiego mózgu metodą rezonansu magnetycznego (po lewej), dzięki czemu po raz pierwszy można było w nieinwazyjny sposób zobrazować wewnętrzne działanie tego narządu; obecnie rezonans magnetyczny mózgu osiągnął zupełnie nowy poziom dzięki 100-krotnie silniejszej od uzyskiwanej wówczas indukcji pola 5,0 T (po prawej). Przy niezwykle wysokiej rozdzielczości i stosunku sygnału do szumu (SNR) możliwe jest śledzenie szlaków nerwowych w całym mózgu z dokładnością do 1 mm, a także ujawnienie drobnych struktur i konturów zmian chorobowych bez utraty szczegółów, co otwiera nowy obiecujący rozdział badań klinicznych obejmujących mózg, a także całe ciało.

Pierwszy obraz rezonansu magnetycznego człowieka z 1980 r. / Obraz MR mózgu przy indukcji 5,0 T z 2022 r.

Dyrektor Departamentu Radiologii w Szpitalu Zhongshan Uniwersytetu Fudan University Zeng Mengsu i jego zespół ukończyli pierwsze na świecie badanie jamy brzusznej z użyciem uMR Jupiter-pierwszego aparatu do rezonansu magnetycznego do badania całego ciała o indukcji 5,0 T-które zostało opublikowane w jednym z najważniejszych w tej dziedzinie czasopism „Journal of Magnetic Resonance Imaging”. Jama brzuszna zawiera narządy wewnętrzne, takie jak wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona i nerki, które są często atakowane przez nowotwory złośliwe, co sprawia, że jej badanie jest nie tylko najtrudniejszym zadaniem w zakresie obrazowania MR, ale także jednym z najważniejszych kryteriów oceny klinicznej służących do pomiaru parametrów systemu skanowania rezonansem magnetycznym.

W artykule opisującym pierwsze na świecie badanie z wykorzystaniem pola o bardzo wysokiej indukcji 5,0 T przedstawiono systematyczną analizę dyfuzji narządów jamy brzusznej: wątroby, trzustki, śledziony i nerek. W przypadku obrazowania zależnego od dyfuzji (DWI)* subiektywna jakość obrazu przy 5,0 T jest lepsza niż przy 3,0 T. Jeżeli chodzi o rzeczywisty współczynnik dyfuzji (ADC)*, nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach ADC dla poszczególnych narządów, co daje solidne podstawy do kolejnych badań narządów jamy brzusznej w oparciu o DWI.

*Obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI) – ważna gałąź badawcza w dziedzinie rezonansu magnetycznego: obrazowanie czułe na zmiany chorobowe o nieprawidłowym współczynniku dyfuzji w jamie brzusznej, co umożliwia wykrywanie łagodnych i złośliwych guzów w obrębie jamy brzusznej.
*Analiza ilościowa rzeczywistego współczynnika dyfuzji (ADC) wskazuje dyfuzję cząsteczek wody w skanowanej tkance, dostarczając wartościowych danych do celów diagnostyki oraz różnicowania zmian łagodnych i złośliwych.Na podstawie wyników badania można wnioskować, że rezonans magnetyczny o wartości 5,0 T MR może zapewnić dokładniejszą diagnostykę zmian złośliwych i pomóc lekarzom w postawieniu pewnej diagnozy. Dyrektor Zeng Mengsu skomentował to w następujący sposób: „W ilościowym obrazowaniu części ciała, stawów i spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS), 5,0 T przewyższa 3,0 T, a w przypadku wysokorozdzielczego obrazowania anatomicznego naczyń krwionośnych oraz układu nerwowego, 5,0 T daje nawet wyniki w przybliżeniu odpowiadające 7,0 T!”.
 

 

 
02

Nowe osiągnięcie otwiera
więcej możliwości

03
03

Współpraca czyni świat lepszym

Współpraca czyni świat lepszym

W 2022 r. w dziedzinie rezonansu magnetycznego odkrywamy dzięki polu o indukcji 5,0 T jedynie wierzchołek góry lodowej – jeżeli chodzi o poprawę dokładności diagnostyki i leczenia, nadal istnieje wiele niezbadanych obszarów oczekujących na wspólną eksplorację przez społeczności akademickie, kliniczne oraz z branży producentów urządzeń.

W przyszłości wraz z naszymi globalnymi partnerami będziemy dalej przesuwać granice badań klinicznych i naukowych w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób ogólnoustrojowych, a także budować bazę danych obrazów MR całego ciała uzyskanych przy użyciu pola o bardzo wysokiej indukcji 5,0 T, aby umożliwić dokładną diagnozę dzięki precyzyjnemu obrazowaniu. Dzięki medycynie translacyjnej możemy uzyskać dokładny wgląd w metabolizm całego ciała, stosując obrazowanie wielordzeniowe i spektroskopię rezonansu magnetycznego o niezwykle wysokiej rozdzielczości. Płynne połączenie: Badania podstawowe-badania kliniczne-medycyna translacyjna.

Dzięki temu, że nasz aparat uMR Jupiter 5,0 T jest wykorzystywany przez coraz więcej instytucji klinicznych i badawczych na całym świecie, ta przełomowa technologia zmienia zastosowania kliniczne, co otwiera niewyobrażalne wprost perspektywy badawcze, przyczynia się do lepszej ochrony ludzkiego zdrowia i odkrywa przyszłość nauk przyrodniczych.