01
01

Długie kolejki do badania MR

„Do szpitala zgłosiła się 70-letnia kobieta, u której stwierdzono skrzeplinę nowotworową zajmującą prawy przedsionek serca. Rokowanie nie jest optymistyczne, a pacjentka potrzebuje badania rezonansem magnetycznym. Ale termin jest półroczny. Czy ktoś z kolegów z działu radiologii byłby w stanie wyświadczyć przysługę i wykonać skan szybciej?”.

Po pracowitym dniu na oddziale radiologii technik Zhang zobaczył w WeChat Moments prośbę o pomoc wysłaną przez lekarza z oddziału kardiologii tego samego szpitala. Chociaż Zhang rozumiał, że kolega chce pilnie pomóc pacjentce, nie mógł nic zrobić, gdyż z wyjątkiem przypadków nagłych zmiany harmonogramu byłyby niesprawiedliwe wobec pacjentów, którzy umówili się na wizytę wcześniej.

Długie kolejki do rezonansu magnetycznego nie są niczym niezwykłym. W wielu szpitalach obsługujących wielu pacjentów, nawet jeżeli możliwe jest zbadanie rezonansem ponad 100 osób w ciągu dnia, a lekarze pracują na trzy zmiany, moce przerobowe zdecydowanie nie dorównują rosnącemu zapotrzebowaniu na badania.

02
02

Dylemat prędkości w MR

Kluczowa przyczyna niewystarczającej liczby terminów na badania rezonansem magnetycznym i długiego czasu oczekiwania leży w tym, że skanowanie jest powolną procedurą.

Ze względu na dużą liczbę sekwencji badań, złożoną technologię oraz wysokie wymagania dotyczące obrazowania, skanowanie jednej części ciała często zajmuje co najmniej dziesięć minut, natomiast badania w pełnym zakresie lub dotyczące części ciała wymagającej szczególnej uwagi trwają jeszcze dłużej.

Potrzeba przyspieszenia stała się kluczowym czynnikiem dalszego rozwoju MR. Od chwili uzyskania pierwszego obrazu rezonansu magnetycznego ponad 40 lat temu skanowanie i obrazowanie skrócono z 4 godzin do około 20 minut dla pojedynczej części ciała. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom klinicznym, cała branża obrazowania medycznego stara się uzyskać kolejne przełomy w zakresie szybkości.

03

Nowy rekord

We wrześniu 2020 r. osiągnięto nowy rekord świata. Z użyciem technologii oszczędnego próbkowania wspomaganego przez sztuczną inteligencję (ACS) firmy United Imaging Healthcare – pierwszej w branży technologii akceleracji MR nowej generacji – w szpitalu Szkoły Medycznej Tongji przy Politechnice Huazhong z powodzeniem zeskanowano łącznie 268 części ciała w ciągu 15 godzin w prowadzonych pod ogromną presją czasową testach klinicznych obejmujących pełne sekwencje badania kilkunastu części ciała. Czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczał 100 sekund, a liczba badań przeprowadzonych w ciągu dnia była od 4 do 5 razy większa niż na zwykłym oddziale radiologicznym.

Kluczem do obrazowania całego ciała w ciągu 100 sekund jest istotne przyspieszenie pochodzących z różnych epok technologii rekonstrukcji dzięki ACS – łączącej w innowacyjny sposób oszczędne próbkowanie ze sztuczną inteligencją. Korzystając z ACS, opracowano inteligentne zoptymalizowane procedury gromadzenia danych pozwalające zrekonstruować obrazy na podstawie podstawowych informacji. W porównaniu z technologią poprzedniej generacji maksymalne przyspieszenie wynosi 40 razy, co znacznie poprawia efektywność badania w warunkach klinicznych. Oprócz obrazowania w ciągu 100 sekund technologia ACS zapewnia wysoką wierność obrazów. Ponadto krótszy czas skanowania redukuje artefakty oddechowe i ruchowe oraz skutkuje wyraźniejszym obrazem, zapewniając zarazem wysoką jakość obrazowania. W ślepej ocenie przeprowadzonej przez grupę ekspertów złożoną z profesorów i innych wykładowców Uniwersytetu Tongji stwierdzono, że obrazy te w pełni zaspokajają potrzeby diagnostyki klinicznej.

Oczekuje się, że skokowy wzrost szybkości skanowania pozwoli całkowicie zaradzić trudnościom z umawianiem terminów i długim kolejkom do badań MR, co znacznie poprawi doświadczenia pacjentów z systemem opieki zdrowotnej oraz zwiększy efektywność badań. Obrazowanie w ciągu 100 sekund otwiera nieskończone możliwości. Na przykład u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym lub urazem mózgu przewaga MR polegająca na wyższej rozdzielczości przestrzennej obrazowania przysadki mózgowej, przepływu krwi i wewnętrznych tkanek miękkich może być wykorzystana w celu uzyskania bardziej kompleksowych informacji obrazowych oraz uwidocznienia trudno uchwytnych, zachodzących w krytycznym okresie subtelnych zmian w mózgowych naczyniach krwionośnych. Jednocześnie można rozwiązać problem słabej tolerancji badań MR przez pacjentów z klaustrofobią. Obecnie zespół badawczo-rozwojowy United Imaging Healthcare współpracuje z partnerskimi szpitalami na całym świecie, aby zbadać potencjał zastosowania ACS dla zapewnienia dokładniejszej i bardziej wiarygodnej diagnozy oraz terapii.

W szpitalu Tongji w Wuhan 268 pacjentów przeszło zintegrowane skanowanie PET/MR w ciągu jednego dnia