01
Kierująca Centrum Radioterapii Szpitala Uniwersytetu Fudan profesor Zhang Zhen opracowuje plany leczenia dla pacjentów z nowotworami
01

Dbałość lekarki o pacjentów

Dbałość lekarki o pacjentów

Kierująca Centrum Radioterapii Szpitala Onkologicznego Uniwersytetu Fudan profesor Zhang Zhen praktykuje medycynę od ponad 20 lat i nadzorowała leczenie dziesiątek tysięcy pacjentów z rakiem. Jedno z jej życzeń wciąż oczekuje jednak na spełnienie.

Na podstawie doświadczeń ze swoimi pacjentami profesor Zhen stwierdziła, że wraz z postępami precyzyjnej radioterapii przeżywalność chorych wzrasta z roku na rok. Zauważyła wszakże też, że jednocześnie rośnie poziom zaniepokojenia pacjentów oczekujących na leczenie. Zwłaszcza nowi pacjenci kierowani na radioterapię często odczuwają obawy, gdyż pierwsza seria zabiegów trwa kilka dni, a poza tym trzeba podczas niej udać się w wiele nieznanych im miejsc.  „Osobom cierpiącym na nowotwory nie jest łatwo walczyć z chorobą, a mnie jest ciężko patrzeć na nich fizyczne i psychiczne wyczerpanie, dlatego szybko stwierdziłam, że trzeba zmienić doświadczenia pacjentów z systemem opieki zdrowotnej”- stwierdziła profesor Zhen.

Z jednej strony niezbędne jest skrócenie czasu oczekiwania i zapewnienie pacjentowi jak najlepszych doświadczeń z leczenia. Z drugiej strony profesor Zhen napotyka w radioterapii wiele technicznych wąskich gardeł. Radioterapia jest uznawana za jedną z najlepszych metod leczenia nowotworów na świecie. Potrafi ona precyzyjnie zabijać komórki nowotworowe omijając zdrowe tkanki, co wymaga dostosowania leczenia do potrzeb każdego pacjenta, a także ścisłej koordynacji działań personelu medycznego w wielu obiektach i wykorzystania wielu urządzeń. Cały proces obejmuje sześć etapów: unieruchomienie pacjenta, symulowane pozycjonowanie, określenie obszaru docelowego, stworzenie planu radioterapii, kontrolę jakości planu, sterowanie obrazem i wdrożenie radioterapii. Każdy z tych elementów musi zostać przeprowadzony w bardzo rygorystyczny sposób, co wymaga czasu. „Czy można w fundamentalny sposób zoptymalizować ten proces, tak aby można było jednocześnie osiągnąć wysoką efektywność i precyzję?”- profesor Zhen przez lata szukała takiego rozwiązania.

02
Przełamać lód 
W ostatnich latach, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji w dziedzinie precyzyjnej radioterapii, profesor Zhang Zhen i dr Weigang Hu stworzyli zespół, którego celem było prowadzenie badań w zakresie inteligentnego określania obszaru docelowego oraz planowania radioterapii. Pod koniec 2019 r. szpital wprowadził do eksploatacji pierwszy na świecie zintegrowany aparat typu CT-linac produkcji UIH, łączący akcelerator liniowy ze służącym do diagnozy tomografem komputerowym. Pacjenci nie muszą już chodzić z jednego miejsca w drugie – cały proces radioterapii można przeprowadzić za jednym razem, na tym samym stole. Ponadto sztuczna inteligencja może przyspieszyć precyzyjne określenie obrysu guza i sformułowanie planu, co skraca wielogodzinny niegdyś proces do kilku minut, znacznie podwyższając efektywność zabiegów. Prof. Zhang Zhen uznaje to za punkt zwrotny: „jest to doskonałe połączenie działań badawczo-rozwojowych oraz projektowania produktu – jeżeli możemy w pełni zintegrować te dwa etapy w jednym procesie, to jest to przełom o podstawowym znaczeniu”. Dlatego profesor Zhen jest jedną z czołowych orędowniczek łączącej wszystkie etapy kompleksowej radioterapii All-In-One.

„Pomysł ten przetestowano po raz pierwszy 2 marca 2021 r. o godzinie 9.00: lekarze, fizycy i technicy zebrali się w pomieszczeniu sterowniczym, aby wykonać u pacjenta z rakiem odbytnicy pierwszy zabieg przy użyciu kompleksowej technologii radioterapii All-In-One. Kolejno wykonano pozycjonowanie symulacyjne TK, inteligentną modyfikację obrysu i przegląd, automatyczne planowanie, automatyczny reset, ocenę i przegląd planu, sterowanie obrazem TK, terapię oraz kontrolę jakości, czyli monitorowanie dawki w czasie rzeczywistym z użyciem elektronicznego detektora obrazowego (EPID). Cały proces został ukończony w 23 minuty, podczas gdy pierwszy zabieg radioterapii prowadzony w sposób tradycyjny zająłby co najmniej kilka dni. Jest to nowy model leczenia nowotworów z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, który otwiera nową erę inteligentnej terapii onkologicznej.” 
03
Kierująca Centrum Radioterapii Szpitala Uniwersytetu Fudan profesor Zhang Zhen i fizjoterapeuta rozmawiają o planach radioterapii
03

Integracja branży medycznej

„To zachęcający początek, a kolejnym krokiem będzie określenie granic technologii i jej dalsza optymalizacja. Celem jest przeprowadzenie pierwszego pełnego cyklu radioterapii w 15 minut przy jednoczesnym rozszerzeniu zastosowania tej procedury na kolejne choroby” - powiedziała profesor Zhen. „Ta technologia jest wartościowa nie tylko dzięki skróceniu samego czasu zabiegu; może ona naprawdę sprawić, że pacjenci będą mniej zestresowani podczas radioterapii oraz poczują, że znaleźli się pod lepszą opieką dzięki ścisłej współpracy lekarzy, fizyków i techników”.