01

Duże pole widzenia i wysoka rozdzielczość obrazowania

„Podczas pierwszej wizyty w szpitalu potwierdzono u mnie chłoniaka w IV stadium. Dr Tang pocieszył mnie, że nie powinienem się zbytnio martwić – w rzeczywistości taki chłoniak nie jest jeszcze zaawansowanym nowotworem i jest duże prawdopodobieństwo wyleczenia” – czytamy w książce „Od śmierci do życia” autorstwa Li Kaifu. Autor zdał sobie wtedy sprawę, że jego życie dzieli się na „stadia”, ale i tak postanowił się nim cieszyć.

TNM jest obecnie najczęściej stosowanym systemem klasyfikacji nowotworów na świecie. Bazuje on na badaniach obrazowych, które mogą dostarczyć istotnych informacji o lokalizacji guza pierwotnego, naciekaniu przez niego okolicznych tkanek i jego rozprzestrzenianiu się. Jest to jedna z najważniejszych metod badawczych pozwalających określić stopień zaawansowania nowotworu. Zintegrowany PET/MR doskonale łączy funkcjonalne obrazowanie molekularne i obrazy strukturalne, stanowiąc istotny element diagnostyki klinicznej nowotworów, chorób układu krążenia, chorób neurologicznych, pediatrycznych oraz zapalnych.

Jednak od chwili, gdy ponad dziesięć lat temu wprowadzono zintegrowane aparaty PET/MR, ograniczeniem pozostaje wydajność skanowania. Krótkie AFOV (osiowe pole widzenia) technologii PET nie spełnia potrzeb obrazowania całego ciała, dlatego konieczne jest skanowanie pacjentów w wielu położeniach stołu, co wydłuża czas skanowania i zmniejsza przepustowość placówek medycznych.

W porównaniu z konwencjonalnym systemem PET, w którym osiowe pole widzenia wynosi od 20 do 25 cm, AFOV o długości 32 cm nie tylko poprawia czułość, lecz także pozwala objąć główne organy całego ciała i układ limfatyczny w ich okolicy, w którym mogą występować przerzuty; dzięki temu możliwe jest określenie zaawansowania nowotworu w skali TNM po badaniu w jednym położeniu stołu.

Tradycyjne skanowanie PET/MR u pacjenta z nowotworem trwa około 35 do 50 minut. Długie osiowe pole widzenia może dodatkowo zoptymalizować skanowanie guzów z użyciem PET/MR. Może ono mianowicie ułatwić podjęcie decyzji o tym, czy wykonywać skanowanie całego ciała, na podstawie tego, czy pacjent z nowotworem ma przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, co określa się na podstawie skanowania PET/MR konkretnego obszaru ciała, potencjalnie skracając czas badania w przypadku pacjentów bez przerzutów.

W sierpniu 2019 r. szpital onkologiczny w Pekinie wdrożył do eksploatacji zintegrowany system PET/MR firmy United Imaging Healthcare, aby dokładnie zbadać i zoptymalizować metody klasyfikacji TNM nowotworów przy długim osiowym polu widzenia. Ponad 500 skanów różnych narządów dowiodło, że PET/MR o długim osiowym polu widzenia może znacznie zwiększyć zakres skanowania w jednym położeniu stołu i poprawić efektywność klasyfikacji TNM nowotworów.

02
Przypadki kliniczne 
Poniżej przedstawiono przypadki optymalizacji klasyfikacji TNM w przypadku raka piersi, raka przełyku, raka gruczołu krokowego i innych chorób z wykorzystaniem długiego osiowego pola widzenia i integracji przestrzenno-czasowej uzyskiwanej dzięki aparatowi TOF PET/MR o wyjątkowo przejrzystym obrazie. Dziękujemy Stołecznemu Uniwersytetowi Medycznemu Xuanwu za udostępnienie obrazu.