01
01

Jak wejść do metawersum

W 2021 r. ludzkość puściła wodze wyobraźni i zaczęła ponownie fantazjować, że pewnego dnia będzie można będzie swobodnie żyć, bawić się i pracować w metawersum – ciągłym , trójwymiarowym zdecentralizowanym wirtualnym świecie.

Gdzie jednak jest wejście do takiego metawersum? Wielu fanów science fiction bez wahania udzieli odpowiedzi: znajduje się ono w interfejsie mózg-komputer (BCI). Wirtualny świat można swobodnie eksplorować, korzystając z tradycyjnych sposobów, takich jak smartfony, komputery i urządzenia rzeczywistości wirtualnej/rozszerzonej, lecz wciąż pozostaje pewna bariera. Aby wchodzić w swobodne interakcje i odbierać wszystkimi zmysłami informacje z metawersum w czasie rzeczywistym, niezbędna jest nowa technologia, która całkowicie przełamie bariery między rzeczywistością wirtualną a światem nas otaczającym.

Taką rewolucyjną technologią jest właśnie BCI. Dzięki kodowaniu i dekodowaniu sygnałów mózgowych interfejs mózg-komputer tworzy pomost między mózgiem a urządzeniami zewnętrznymi - między wirtualnością a rzeczywistością. Aby jednak przekroczyć ten próg i eksplorować metawersum, potrzebujemy najpierw mapy pozwalającej poruszać się po mózgu.

02
02

Precyzyjna nawigacja po mózgu

Precyzyjna nawigacja po mózgu

„Atlas mózgu od dawna jest istotnym sposobem badania struktury, funkcji i chorób mózgu. Aby połączyć mózg z komputerem, trzeba wiedzieć, jak działa ten pierwszy. W tym celu trzeba mieć dokładny atlas” – wyjaśnia profesor Zhang Xu – badacz z Chińskiej Akademii Nauk i jeden z kierowników Chinese Brain Atlas Research Innovation Platform Project.

Ponad 100 lat temu niemiecki neurolog Korbinian Brodmann stworzył pierwszą mapę kory mózgowej człowieka, która stanowiła dla przyszłych pokoleń punkt odniesienia do zrozumienia aktywnych obszarów mózgu i jego struktury. Jednak wskutek ograniczeń technicznych „mapa” ta nie wydzielała wyraźnie funkcjonalnych podobszarów ludzkiego mózgu, nie była dokładna ani w pełni zgodna z uzyskanymi później danymi anatomicznymi i funkcjonalnymi.

Wraz z szybkim rozwojem urządzeń i technologii do pozyskiwania obrazów mózgu wykorzystujących wysokopolowy rezonans magnetyczny Chiny uznały zgłębienie sekretów tego narządu za przyszłościowy ogólnokrajowy projekt naukowy o znaczeniu strategicznym. Inne kraje również przyspieszyły badania nad mózgiem.

03
03

Globalna platforma badawcza

W 2018 r. Instytut Badań nad Mózgiem i Inteligentnymi Technologiami Laboratorium Zhangjiang oraz UIH oficjalnie uruchomiły projekt China Brain Atlas Research Innovation Platform we współpracy z czołowymi najlepszymi instytucjami badawczymi w Chinach: Uniwersytetem Jiaotong w Szanghaju, szpitalem Huashan przy Uniwersytecie w Fudan, szpitalem Zhongshan przy Uniwersytecie w Fudan oraz drugim szpitalem przy Szkole Medycznej Uniwersytetu w Zhejiang.

Obejmujący międzynarodową zaawansowaną platformę sprzętową do multimodalnego obrazowania mózgu oraz platformę danych atlasu ludzkiego mózgu projekt ten ma na celu zapewnienie naukowcom wsparcia technicznego niezbędnego, aby sporządzić wspomniany atlas i zbudować dużą bazę danych. Platforma sprzętowa projektu opiera się na całej gamie urządzeń badawczych opracowanych niezależnie przez UIH, w tym na pierwszym na świecie aparacie MR o niezwykle wysokiej indukcji pola 5 T, zaawansowanym aparacie MR 3 T o wysokich parametrach, zintegrowanym aparacie PET/MR oraz wyrafinowanym oprogramowaniu do badania funkcji mózgu i obróbki końcowej danych, natomiast platforma danych obejmuje zestaw standardowych procesów analizy atlasu mózgu z wykorzystaniem opartej na sztucznej inteligencji technologii UIH.

Projekt China Brain Atlas Research Innovation Platform oficjalnie uruchomiono we wrześniu 2020 r. „Nowo uruchomiona platforma jest nowością na skalę międzynarodową – ma własne niepowtarzalne cechy i odegra ogromną rolę w stworzeniu wyższej jakości, dokładniejszego atlasu mózgu, a także posunięciu do przodu badań nad tym narządem” – stwierdził Zhang Xu.

W przyszłości lekarze i naukowcy będą mogli wykorzystać coraz obszerniejsze dane zawarte w atlasie mózgu do różnych badań i działań eksploracyjnych skupionych na zdrowiu tego narządu, jego rozwoju i starzeniu się, wczesnej diagnozie i przewidywaniu zmian związanych z różnymi poważnymi zaburzeniami funkcjonowania mózgu, takimi jak autyzm u dzieci, depresja u dorosłych oraz starcze choroby zwyrodnieniowe, a także do wdrożenia i oceny nowych spersonalizowanych terapii.

Z pomocą atlasu mózgu jako nawigatora klinicyści mogą zamienić się w odkrywców na nowych polach badań i otworzyć magiczny kanał do metawersum.