01
01

Niewidzialny zabójca starzejących się mężczyzn

Gruczoł krokowy jest narządem, w którym nie odczuwamy bólu. We wczesnych i środkowych stadiach jego nowotwór często nie daje widocznych objawów, dlatego pacjentom trudno jest zachować czujność. Rak prostaty jest dość szczególnym rodzajem nowotworu. W przeciwieństwie do nowotworów innych narządów, które mają postać rosnących guzów, zaatakowana nim prostata nie ulega powiększeniu. Gdy pacjent odczuwa objawy, takie jak ucisk na cewkę moczową, często oznacza to raka prostaty w zaawansowanym stadium.

W podeszłym wieku na chorobę tę cierpiało wiele znanych osobistości, w tym były prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, potentat medialny Rupert Murdoch, były prezydent RPA Nelson Mandela, znany pisarz Li Ao czy słynny inwestor Warren Buffett. Według statystyk obecnie dotyka ona na świecie ponad 10 milionów ludzi, czyli mniej więcej tyle, ilu mieszkańców ma Londyn. Ze względu na niewielką ilość wcześnie diagnozowanych przypadków odsetek pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty jest w Chinach znacznie wyższy niż w rozwiniętych krajach Europy i Ameryki. Rak gruczołu krokowego stał się w ostatniej dekadzie najszybciej rosnącym w statystykach nowotworem złośliwym dotykającym mężczyzn w Chinach.

Złośliwy guz nabłonkowy gruczołu krokowego to najczęściej występujący nowotwór złośliwy męskiego układu moczowo-płciowego. Główne objawy kliniczne tej choroby to utrudnione oddawanie moczu, nieprawidłowa częstotliwość oddawania moczu, przewlekły ból w dolnej części pleców, biodrach, kończynach górnych lub innych kościach oraz znaczna utrata masy ciała. Rak prostaty często atakuje mężczyzn w średnim i starszym wieku - częstość jego występowania rośnie wraz z wiekiem. Jest nazywany „niewidzialnym zabójcą” mężczyzn w średnim i starszym wieku.

02
02

Częstość występowania

Częstość występowania

Powyżej 80 lat: 50%
60–79 lat: 14,76%
40–59 lat: 2,58%

Trudność wczesnego zdiagnozowania

Nawet jeżeli objawy występują we wczesnym i środkowym stadium raka prostaty, są one często błędnie interpretowane jako wynikające z przerostu stercza lub starzenia się pacjenta.

Dlatego istotne jest lepsze zrozumienie raka prostaty oraz położenie nacisku na wczesne badania przesiewowe i leczenie.

Over 80 years old: 50%
60-79 years old: 14.76%
40-59 years old: 2.58%
Difficult early diagnosis
Even if symptoms occur in prostate cancer's early and middle stages, they are often mistreated as parts of prostatic hypertrophy or old age characteristics. Therefore, it's essential to increase the understanding of prostate cancer and pay close attention to early screening and treatment.

03
03

Wczesna diagnoza i terapia

Z wykorzystaniem badań obrazowych można dokonać wczesnej, obejmującej całe ciało i nieinwazyjnej oceny guza pierwotnego oraz przerzutów raka gruczołu krokowego, co ma ogromne znaczenie dla trafnej diagnozy klinicznej i leczenia.

Wykorzystując urządzenie HD TOF PET/MR United Imaging Healthcare(UIH) w szpitalu w Nanjing stwierdzono, że komórki raka prostaty cechowały się wyższą ekspresją PSMA. Wiele przypadków dowodzi, że wieloparametrowe obrazowanie PSMA-PET/MR z wykorzystaniem wielu sekwencji jest najlepszym sposobem diagnozowania raka prostaty.

Łącząc zalety obrazowania PET i MR, można uzyskać więcej informacji anatomicznych o tkankach miękkich oraz dokonać dokładniejszej lokalizacji zmian. Zastosowanie różnych sekwencji MR umożliwia jakościowy i ilościowy opis guzów pierwotnych oraz przerzutów uwidocznionych pod różnymi kątami i z różnymi kontrastami, co może zwiększyć wskaźnik wykrywalności oraz zapewnić bardziej wiarygodny i praktyczny punkt odniesienia dla diagnostyki, a także leczenia. Jednocześnie znaczna redukcja dawki promieniowania jonizującego przyjmowanego podczas badania PET/MR jest istotna dla pacjentów wymagających wielokrotnych badań kontrolnych oraz w młodym wieku.
Badanie PET/MR całego ciała 68-letniego pacjenta cierpiącego na raka prostaty, z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych i kości, ukazuje wszystkie zmiany chorobowe w organizmie
Obrazy kliniczne
Porównanie skanów PET/MR i PET/TK pacjenta
Zapewnienie dokładniejszej lokalizacji zmian chorobowych: jak wynika z badania TK (Rys. A) po lewej stronie tkanki miękkie w pobliżu obustronnych tętnic biodrowych cechują się nierównomierną gęstością. Kość krzyżowa wykazuje nieco większą gęstość po lewej stronie. W badaniu PET/TK (Rys. B) widoczny jest zmienny wychwyt radioaktywności. W badaniu MR (Rys. C) po stronie prawej, na obrazie DWI (zależnym od dyfuzji) b1000 (Rys. E) tkanek miękkich w okolicy obustronnych tętnic biodrowych i lewej strony kości krzyżowej widoczne są zmiany chorobowe o wysokim sygnale. Rys. D i Rys. F to połączenie obrazów odpowiednio PET oraz rezonansu T2-zależnego z DWI; widać, że zwiększona ekspresja PSMA pozwala na dokładniejszą lokalizację zmiany. 
Badanie PET/MR całego ciała 67-letniego pacjenta z rakiem prostaty z licznymi przerzutami do węzłów chłonnych i kości
Porównanie skanów PET/MR i PET/TK pacjenta
Nieprawidłowy sygnał pochodzący z gruczołu krokowego pacjenta jest widoczny w lewej strefie obwodowej. Na obrazie PET/MR T2-zależnym (Rys. C) widać guzki o niskim sygnale. Rys. D i E to odpowiadające sobie obrazy PET i połączony PET/MR – obydwa uwidaczniają wyższą ekspresję PSMA oraz pozwalają na dokładniejsze pozycjonowanie. Rys. F (b1500 DWI) ukazuje wysoki sygnał, obraz ADC (rzeczywistego współczynnika dyfuzji) (Rys. G) również ukazuje wysoki sygnał, a połączony obraz PET/b1500 DWI (Rys. H) ukazuje wyższy wychwyt radioaktywności. Ponadto sygnał pochodzący z lewego spojenia łonowego pacjenta jest nieprawidłowy, świadcząc o ogniskowej zmianie kostnej. Obraz DWI wykazuje wysoki sygnał, obraz ADC niski, a ekspresja PSMA wzrasta. Natomiast badanie PET/TK (Rys. B) wykazuje jedynie podwyższoną ekspresję PSMA we wskazanym powyżej obszarze zmiany, bez zauważalnych zmian gęstości.