01

Pierwszy przedstawiony obraz rozmieszczenia limfocytów T CD8+ u pacjenta z COVID-19 po wyleczeniu (29-letnia kobieta o wskaźniku BMI 29), uzyskany 7 tygodni po wystąpieniu objawów na skanerze PET/TK całego ciała uEXPLORER po wstrzyknięciu dawki ~0,5 mCi znacznika 89Zr-Df-Crefmirlimab-Berdoxam. Narządy limfatyczne zawierające limfocyty T CD8+ (takie jak śledziona, szpik kostny, węzły chłonne i migdałki) wykazywały największy wychwyt, co jest odzwierciedlone przez ciemniejsze (czarne) obszary obrazu. Obraz zamieszczony dzięki uprzejmości dr. Negara Omidvariego z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis

01

Ominąć wąskie gardło

Ominąć wąskie gardło

Cytotoksyczne limfocyty T są kluczowym elementem komórkowej odpowiedzi immunologicznej na infekcje wirusowe. Jednak 95% limfocytów T znajduje się w tkankach, nie zaś w układzie krwionośnym i dlatego trudno jest dokonać ich oceny w nieinwazyjny sposób. Obrazowanie PET o wysokiej czułości z wykorzystaniem radioznacznika specyficznego dla limfocytów T oferuje nową metodę śledzenia stężeń tkankowych tych komórek bez inwazyjnego pobierania próbek. Zastosowany znacznik radioaktywny (89Zr-Crefmirlimab-Berdoxam) jest znacznikiem wykorzystywanym do celów naukowych dostarczonym przez firmę ImaginAb, która obecnie prowadzi fazę IIb badań w celu określenia jego skuteczności predykcyjnej.

W opisywanym badaniu pacjentom powracającym do zdrowia po zakażeniu wirusem COVID-19 wstrzyknięto niską dawkę (~0,5 mCi) znacznika radioaktywnego zawierającego 89Zr, który był ukierunkowany na limfocyty T CD8+, oraz poddano ich badaniu PET/TK na urządzeniu uEXPLORER w różnych momentach czasowych. Badaniu poddano również grupę kontrolną. Obrazy PET całego ciała ujawniły subtelne różnice między pięcioma pacjentami powracającymi do zdrowia po zakażeniu COVID-19 a trzema zdrowymi ochotnikami. Wyjątkowa jakość obrazu uzyskanego przy użyciu skanera uEXPLORER umożliwiła potwierdzenie nagromadzenia limfocytów T CD8+ w śledzionie, wątrobie, szpiku kostnym, węzłach chłonnych i migdałkach, a także różnic klirensu znacznika z krwi. Obrazowanie wykonano przy minimalnej dawce promieniowania dla pacjentów. Badania te otwierają drogę do dalszych przedsięwzięć związanych z oceną odpowiedzi immunologicznej na choroby zakaźne i nowotwory, oceną odpowiedzi na szczepionki u ludzi oraz ogólnie zgłębianiem podstawowych mechanizmów działania układu odpornościowego.

02

Przesunąć granice

Nowatorska technologia opracowana wspólnie przez Uniwersytet Kalifornijski w Davis i firmę United Imaging została wskazana przez czasopismo „Physics World”jako jeden z „przełomów roku 2018”. Przesuwa ona granice zastosowań tradycyjnych skanerów, oferując efektywną czułość do 68 razy wyższą niż w przypadku obecnych komercyjnych urządzeń PET. W połączeniu z osiowym polem widzenia PET wynoszącym 194 cm pozwala ona skanerowi uEXPLORER uchwycić dynamiczne zmiany w rozmieszczeniu radioznacznika w całym ciele ludzkim z wysoką rozdzielczością czasową, co jest niezbędne w tego rodzaju badaniach.

03

Dr Simon R. Cherry (z lewej) i dr Ramsey D. Badawi (z prawej) stojący przed skanerem uEXPLORER

03

Otworzyć nowe możliwości

Profesor inżynierii biomedycznej i radiologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis Simon R. Cherry został podczas zjazdu SNMMI w 2022 r. uhonorowany nagrodą im. Benedicta Cassena za swoją pionierską pracę oraz ogromny wkład w instrumentarium medycyny nuklearnej i obrazowania molekularnego. Swoje wyróżnienie skomentował następująco: „Dzięki wysokiej czułości aparatu uEXPLORER, który umożliwia skanowanie całego ciała, wnieśliśmy wkład w rozwój badań nad kilkoma chorobami. Badania te są kolejnym dowodem na to, jak przełomowa technologia obrazowania w połączeniu z wysoce specyficznymi znacznikami radioaktywnymi może otwierać nowe możliwości badania złożonych interakcji zachodzących w całym organizmie – zarówno u osób zdrowych, jak i tych, które przechodzą chorobę. Mamy nadzieję, że badanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia odpowiedzi immunologicznej na COVID-19 i posłuży jako przykład możliwości badania układu odpornościowego na poziomie ogólnoustrojowym z wykorzystaniem skanowania PET całego ciała”.