01

Wskaźnik powrotu >30%

Dokładne obliczanie wrażeń dotykowych

Dbając, aby każdy klawisz w naszych produktach zapewniał użytkownikom identyczne wrażenia dotykowe, inżynierowie United Imaging Healthcare przeprowadzili niezliczone eksperymenty dotyczące siły aktywacji, a następnie siły, z jaką klawisz wraca do położenia wyjściowego. Krzywe w kształcie litery N na ekranie w pomieszczeniu testowym rejestrują „puls” klawisza. Szczyty i doliny tego „elektrokardiogramu” uwidaczniają zmiany siły, gdy precyzyjny instrument dotyka klawisza, stopniowo go wciska, a następnie zwalnia i pozwala na swobodny powrót do położenia początkowego. Inżynierowie znajdują idealną wartość w tabelach testowych: na przykład jeżeli siła aktywacji klawisza wynosi 300 g, wskaźnik powrotu powinien przekraczać 30%. Cały proces jest powtarzany dziesiątki razy, a wyniki są odnotowywane w grubym stosie wykresów. Każdy parametr sprzężenia zwrotnego musi mieścić się w tym samym ścisłym zakresie, aby zapewnić jednolite wrażenia dotykowe podczas długiej serii powtórzeń.

Zależność między skokiem klawisza a siłą nacisku w optymalnych warunkach
02
02

10 lat użytkowania i 1 milion kliknięć

Czas nie pogorszy wyglądu klawiszy

Firma United Imaging Healthcare jako pierwsza przeniosła najnowocześniejszy proces etykietowania w formie (IML) z elektroniki użytkowej do branży dużych urządzeń medycznych. Dzięki zastosowaniu tej metody klawisze mają subtelną, przezroczystą fakturę białej porcelany, a jednocześnie zyskują trwałą odporność na zużycie, co zapewnia, że ich etykiety pozostaną wyraźnie widoczne. Obejmujący 1 milion kliknięć test znacznie przekracza przyjęty dla klawiszy ogólnych limit 300 tysięcy kliknięć, a 10-letni okres użytkowania klawiszy gwarantuje, że będą one nadal działać poprawnie przez cały – wynoszący średnio 8 lat – okres użytkowania urządzeń medycznych. Pozwala to zaradzić problemowi nieczytelności etykiet wskutek ich zużycia przed upływem typowego okresu użytkowania urządzeń medycznych wysokiej klasy oraz eliminuje możliwość błędów w eksploatacji wskutek niemożności odczytania etykiety klawisza.

03
03

20-mikronowa szczelina i 6 stabilizatorów

Niewidoczne szczegóły

Żaden klawisz zamontowany w produktach firmy United Imaging Healthcare, niezależnie od kształtu, nie będzie się przechylać z boku na bok przy wciśnięciu pod dowolnym kątem i w dowolnym położeniu. Pełna stabilność wynika z wewnętrznej budowy: pod każdą osłoną klawisza znajduje się sześć swobodnie wysuwających się i cofających stabilizatorów, które zapewniają pewne podparcie pod każdym kątem. Każdy stabilizator jest oddalony o zaledwie 20 mikronów od krawędzi klawisza. Dzięki zmniejszonej do granic możliwości technologicznych szerokości szczeliny stabilizatory nie będą się znacząco przechylać pod wpływem przyłożonej siły, a każde wciśnięcie klawisza pod dowolnym kątem będzie precyzyjne i stabilne.