01
01

Dać życie produktom

Wraz z szybkim rozwojem przemysłu wytwórczego niezwykle ważne zadanie zapewnienia niskiego kosztu i masowej skali produkcji powierzono specjalistom od wzornictwa przemysłowego. Wśród syku pary i huku młotów czas odmierza szybka praca maszyn – tak wygląda uosobienie przemysłowego dążenia do skali, wydajności i porządku. Przyciężka bryła, monotonne wzornictwo oraz proste materiały i metody obróbki stały się symbolami standardowych produktów przemysłowych – efektywnych, lecz zimnych.

Nadejście „ery postindustrialnej” zapoczątkowało nową erę skoncentrowanego na człowieku wzornictwa emocjonalnego – produkty przemysłowe są projektowane z większą humanistyczną troską i stają się bardziej inteligentne. Podążając za zasadą użyteczności, wzornictwo przemysłowe staje przed zupełnie nowymi wymogami w zakresie indywidualizacji, emocji i sztuki. Przekształcenie urządzeń medycznych z zimnych narzędzi, które biernie wykonują polecenia, w inteligentnych, sprawnych asystentów użytkowników oraz skrupulatnych i troskliwych opiekunów pacjentów to główna idea leżąca u podstaw całego procesu projektowania prowadzonego w ośrodku ds. innowacyjnego wzornictwa (Corporate Design Innovation Center – CDIC) firmy United Imaging Healthcare. W porównaniu do typowych produktów przemysłowych duże urządzenia medyczne cechują się dłuższym cyklem projektowania i bardziej rygorystycznym procesem opracowywania. Ich budowa jest jak wyhodowanie ogrodu zaczynając od nasion – trwa wiele lat. Proces ten jest pełen niespodzianek i trudności. Dlatego też każde urządzenie do obrazowania medycznego jest niepowtarzalne i niezwykle cenne.

02
02

Badania nad wzornictwem

Badania nad wzornictwem

Pierwszym etapem projektowania są badania, które obejmują analizę danych, obserwację użytkowników, wywiady z nimi i gromadzenie próbek. Ten proces pomaga nam odkryć potrzeby, określić potencjalne zapotrzebowanie i szukać przełomowych rozwiązań projektowych. Uwagi użytkowników są niczym cenne nasiona. Oprócz propozycji udoskonaleń funkcji niosą one w sobie też pierwiastek humanistyczny i emocjonalny, odzwierciedlając głębsze potrzeby ludzkie.

03

Burza mózgów

W drugim etapie nasiona trafiają pod opiekę innego zespołu. Projektanci, marketingowcy, klinicyści i inżynierowie stanowią grupę, która rozpoczyna burzę mózgów. Celem jest wzajemne inspirowanie się podczas kolejnych, nieograniczonych iteracji tego procesu, oraz odkrycie wszystkich nieznanych możliwości. Interdyscyplinarne zderzenie idei prowadzi do stworzenia licznych innowacji. Po kompleksowej ocenie użyteczności, innowacyjności, dojrzałości technologicznej, kosztów, aspektu humanistycznego, emocjonalnego itp. najważniejsze innowacje zostają włączone do wstępnego projektu produktu, podczas gdy inne pomysły są starannie odnotowywane. Po weryfikacji wykonalności z użyciem prototypu projektanci przystępują do sporządzenia szkiców produktu. Na tym etapie dochodzi do wszechstronnych, dogłębnych dyskusji dotyczących wszelkich aspektów od ogólnego wyglądu do najdrobniejszych szczegółów. Następnie przeprowadza się szeroko zakrojony przegląd, aby zgromadzić profesjonalne opinie większej liczby podmiotów i wybrać rzeczywiście wykonalny plan do celów następnych etapów.

04
04

Modelowanie trójwymiarowe

Modelowanie trójwymiarowe

Tworzenie trójwymiarowych modeli i renderów to ekscytujący krok – finalizowane są wszystkie szczegóły projektu bezpośrednio wpływające na jakość produktu, w tym kluczowe materiały, części oraz procesy produkcyjne. W tym procesie pojawia się wiele doskonałych, innowacyjnych pomysłów. Po wielokrotnej, rygorystycznej weryfikacji praktycznej projektanci odważnie wprowadzają zaawansowane materiały i innowacyjne techniki, aby zoptymalizować każdą część produktu z humanistycznej perspektywy. Ponadto, żeby zapewnić doskonały wygląd produktu, projektanci uważnie dopracowują model, uwidaczniając jego punkty, linie i powierzchnie w przestrzeni i tworząc w ten sposób żywą trójwymiarową wizję. Ostateczny wybór zostaje opatrzony logo UIH i staje się oficjalnym członkiem rodziny produktów United Imaging Healthcare.

05

Model

Na tym etapie projekt nie jest tworzony już tylko w komputerze. Projektanci wykorzystują takie materiały jak pianka, aby wykonać wstępny model i szybko zaprezentować trójwymiarowy produkt. Kierując się zasadami wzornictwa emocjonalnego, projektanci i inżynierowie pracują razem, wykorzystując model w celu pełnego przetestowania komfortu oraz racjonalności interakcji między człowiekiem a komputerem. Ten krok jest kluczowy, gdyż będzie miał bezpośredni wpływ na współdziałanie użytkowników z produktami. Projektanci i inżynierowie współpracują też, aby osiągnąć równowagę między nieodłącznymi nawykami użytkowników a innowacją w interakcjach, procesami a kosztami oraz wyglądem a strukturą – aby stworzyć produkty o najlepszych parametrach, zapewniające funkcjonalną interakcję, instalację, eksploatację i doświadczenia wizualne użytkowników. Tysiące dyskusji i prób – wszystko po to, by ostatecznie zaprezentować użytkownikom najlepsze produkty.

06
06

Projekt struktury

Projekt struktury

Doskonałe wzornictwo produktu można uznać za pełny sukces tylko wtedy, gdy zostanie w 100% wiernie wdrożone. Opracowywanie struktury jest kluczowym etapem określenia, czy najlepszy projekt można w idealny sposób przełożyć na produkt. Na tym etapie zespół musi pracować w sposób maksymalnie kolektywny, co jest ważnym testem jego spójności i zdolności do realizacji postawionych celów. Zgodnie z dostarczonym przez projektantów trójwymiarowym modelem inżynierowie projektują wewnętrzną strukturę mechaniczną, demontują model, określają metody podziału jego struktury i montażu, a także zwracają uwagę na każdy drobny szczegół, taki jak wzmocnienia i otwory na śruby. Jest to fascynujący etap, na którym inżynieria puszcza wodze kreatywności. Pomysłowość inżynierów w projektowaniu struktur nie tylko w pełni realizuje twórcze pomysły projektantów, lecz wręcz je sublimuje.

07

Integracja systemów

Integracja systemów to najbardziej oczekiwane wydarzenie, które stanowi doniosły moment w przeddzień wyłonienia się produktu. Budowa urządzenia obejmuje wiele różnych obszarów wiedzy, więc projektanci współpracują z inżynierami, aby zintegrować sprzęt, oprogramowanie i obudowę w jedną całość. W chwili, gdy maszyna zaczyna działać, pobierać energię elektryczną, wydawać dźwięki i emitować światło, pośród nerwowego oczekiwania i podniecenia rodzi się życie nowego produktu. Będzie on jeszcze musiał przejść tysiące testów, w tym badania stabilności, użyteczności i trwałości. W każdej iteracji, po każdym teście będzie stawać się jeszcze lepszy.

08

Testy w środowisku klinicznym

Przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek produkt musi przejść ostatnią próbę w prawdziwym środowisku klinicznym, co wprawia nas zarówno w podekscytowanie, jak i podenerwowanie, gdyż użytkownicy i pacjenci kompleksowo przetestują działanie nowego produktu pod względem bezpieczeństwa, użyteczności, łatwości obsługi oraz możliwości konserwacji. Następnie produkt uzyska zezwolenie krajowej agencji ds. żywności i leków. Po tych wszystkich testach w końcu będzie mógł zacząć opiekować się ludzkim zdrowiem. Karol Marks nazwał niegdyś moment przejścia od produktu do towaru fascynującym. Dopiero gdy produkt trafi do wielu użytkowników, może on zacząć spełniać swoją misję, przynosząc korzyści w życiu i pracy tysięcy osób, rozpoczynając nową podróż oraz realizując swoją ostateczną wartość.