01
Wzmacniacz gradientu (GPA)
01

„Motor” rezonansu magnetycznego

Wzmacniacz gradientu (GPA), podobnie jak silnik rakiety, jest jednym z kluczowych podzespołów i najtrudniejszym orzechem do zgryzienia podczas prac badawczo-rozwojowych nad aparatami MR. Nasz innowacyjny GPA – niepozorna skrzynia wielkości lodówki – może wytworzyć ogromną ilość energii, wystarczającą do zasilenia 8 tysięcy średniej wielkości klimatyzatorów. Umożliwia on szybkie przełączanie gradientu magnetycznego, co wpływa na szybkość skanowania MR.

To właśnie jakość GPA decyduje o możliwych do osiągnięcia parametrach rezonansu magnetycznego. Wzmacniacze takie cechują się jednak długim cyklem badawczo-rozwojowym, który oznacza pokaźne inwestycje i wysokie ryzyko – na świecie jest mniej niż pięciu producentów, którzy potrafią samodzielnie opracować megawatowe GPA.

GPA składa się z ponad 30 tysięcy podzespołów, a jego moduły funkcjonalne są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana jednego podzespołu wpływa na całą maszynę. Na przykład w pewnym przypadku zespół badawczo-rozwojowy stwierdził, że element przełączający ma tendencje do przypadkowej aktywacji, trzeba go zatem pogrubić. Ta kilkumilimetrowa zmiana wymagała od zespołu całkowitego przerobienia całego projektu. Bez możliwości oparcia się na dotychczasowych działaniach badawczo-rozwojowych trzeba było działać metodą prób i błędów.

02
Główny moduł zasilania GPA
02

Niezależne prace badawczo-rozwojowe nad podstawowymi podzespołami

Niezależne prace badawczo-rozwojowe nad podstawowymi podzespołami

GPA składa się z ponad 30 tysięcy podzespołów, a jego moduły funkcjonalne są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana jednego podzespołu wpływa na całą maszynę. Na przykład w pewnym przypadku zespół badawczo-rozwojowy stwierdził, że element przełączający ma tendencje do przypadkowej aktywacji, trzeba go zatem pogrubić. Ta kilkumilimetrowa zmiana wymagała od zespołu całkowitego przerobienia całego projektu. Bez możliwości oparcia się na dotychczasowych działaniach badawczo-rozwojowych trzeba było działać metodą prób i błędów.

W sierpniu 2017 r. w laboratorium MR United Imaging Healthcare przez ogromny podzespół elektroniczny przepłynęły tysiące woltów i setki amperów. Tysiące drobnych elementów były wzbudzane jeden po drugim. Po przeprowadzeniu testów usunięto osłony ze szkła izolacyjnego. Urządzenie wygenerowało kompletny przebieg testowy – narodził się pierwszy w Chinach samodzielnie opracowany i wprowadzony na rynek wzmacniacz gradientu dużej mocy, co oznacza, że została przełamana ostatnia bariera w zakresie niezależnych badań i rozwoju podstawowych podzespołów systemu rezonansu magnetycznego. Wzmacniacz został opracowany w 100% niezależnie, wypełniając lukę na rynku krajowym i umożliwiając podniesienie ogólnych parametrów produkowanych systemów rezonansu magnetycznego na międzynarodowy poziom – niektóre wskaźniki są wśród czołowych na świecie.

Samodzielnie opracowane przez United Imaging Healthcare podstawowe podzespoły, takie jak wzmacniacz gradientu i wzmacniacz mocy o częstotliwości radiowej, zastosowano w takich produktach jak uPMR 790 HD TOF PET/MR oraz aparat MR 3 T z niezwykle szerokim otworem 75 cm, które są eksploatowane i zostały dobrze przyjęte w kilkuset najlepszych szpitalach na całym świecie. Jest to najlepsze potwierdzenie, że słusznie zdecydowaliśmy się prowadzić niezależne prace badawczo-rozwojowe nad podstawowymi podzespołami.