Inwestycja w zdrowie - Nowoczesne urządzenie rezonansu magnetycznego uMR 588 w Szpitalu Regionalnym w Prizren, Kosowo

United Imaging z dumą wita Kosowo – nowego członka naszej globalnej rodziny.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii United Imaging przez placówki opieki zdrowotnej na całym świecie jest rezultatem naszego niezachwianego zaangażowania w opracowywanie najnowocześniejszych metod obrazowania, które mogą zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami.

Dzięki wspólnym wysiłkom naszym i NeuralMed – firmy specjalizującej się w dostawie, instalacji i konserwacji sprzętu medycznego, w szczególności systemów obrazowania – Szpital Regionalny w Prizren stał się pierwszą placówką w Kosowie, która korzysta z najnowocześniejszej technologii diagnostycznej United Imaging.

Szpital Regionalny w Prizren znajduje się w malowniczym mieście będącym historyczną stolicą Kosowa i uznawanym za najbardziej zróżnicowany kulturowo oraz etnicznie ośrodek w całym kraju. Liczący ponad 200 tysięcy mieszkańców Prizren jest tętniącym życiem miejscem wymiany kulturalnej i skarbnicą dziedzictwa kulturowego.

Szpital odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu okolicznej ludności podstawowej opieki zdrowotnej. Zatrudniając 778 pracowników, w tym 155 lekarzy, jest on kompleksowym centrum leczącym mieszkańców wielu gmin, w tym Dragaš, Mališevo, Mamuša, Prizren, Orahovac i Suha Reka. Zasięg placówki rozciąga się poza granice kraju – otacza ona opieką zdrowotną osoby z sąsiednich regionów, w szczególności przygranicznego miasta Kukës w Albanii oraz wybranych wiosek wzdłuż granicy z Macedonią Północną. Łącznie zapewnia ona dostęp do wysokiej jakości ochrony zdrowia około 250 tysiącom ludzi.

Aby zaoferować pacjentom najwyższy standard diagnostyki, szpital podjął strategiczną decyzję o zainstalowaniu uMR® 588 – urządzenia o indukcji pola 1,5 T, które wyznacza nowy standard doskonałości w dziedzinie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Skaner uMR® 588 wykorzystuje liczne innowacyjne rozwiązania techniczne, które płynnie zintegrowano z ogromnymi możliwościami dawanymi przez sztuczną inteligencję, aby zapewnić niezrównaną jakość diagnostyki.

 uAIFI DeepRecon to oparta na głębokim uczeniu przełomowa technologia rekonstrukcji, która znacząco poprawia stosunek sygnału do szumu i ostrość obrazu. Ta nowoczesna funkcja pozwala uzyskać ujęcia struktur anatomicznych o znacznie lepszej wyrazistości i rozdzielczości, zarazem inteligentnie usuwając szumy. uAIFI DeepRecon znajduje ponadto zastosowanie w skanowaniu w wielu położeniach stołu, na przykład przy obrazowaniu całego kręgosłupa i całego ciała.

Platforma obrazowania uCS® (United Compressed Sensing) firmy United Imaging to transformacyjna technologia stanowiąca przyszłość obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Łącząc zalety częściowej transformaty Fouriera, równoległego obrazowania i oszczędnego próbkowania, technologia obrazowania uCS® optymalizuje akwizycję danych i rekonstrukcję, co skutkuje znacznie wyższą szybkością skanowania oraz jakością obrazu. Przy zastosowaniu do dynamicznego wzmocnienia kontrastu przy badaniu MR jamy brzusznej uCS® umożliwia aż 16-krotne przyspieszenie akwizycji, umożliwiając precyzyjną wizualizację przebiegających w ciągły sposób, dynamicznych zmian sygnałów tkankowych.

Urządzenie uMR® 588 wyróżnia się wyjątkową zdolnością do wykonywania precyzyjnych obliczeń ilościowych, dzięki czemu stanowi wysoce użyteczne narzędzie w warunkach klinicznych i badaniach naukowych. Dokładne określenie parametrów czasowych z użyciem funkcji oceny dynamicznych procesów i obrazów MAPS może dostarczyć danych ilościowych przydatnych w diagnozowaniu różnych chorób narządów, a spektroskopia umożliwia nieinwazyjne określenie poziomów metabolitów w żywej tkance. Kolejną przydatną funkcją jest FACT, która pozwala na nieinwazyjne określenie zawartości tłuszczu i odkładania żelaza w tkankach.

Urządzenie uMR® 588 udostępnia użytkownikom nowe możliwości, takie jak wieloparametrowe neuroobrazowanie dostarczające niezwykle dokładnych informacji niezbędnych do diagnozowania chorób, w tym takich jak zmiany istoty białej. Po akwizycji danych użytkownicy mogą wygenerować mapy parametrów pozwalające ustalić prędkość i kierunek przepływu wody w tkankach, takie jak FA (anizotropia frakcjonowana), RA (anizotropia względna), ADC (pozorny współczynnik dyfuzji) oraz kolorowa FA.

United Imaging opracowuje urządzenia medyczne, które nie tylko usprawniają proces diagnostyczny, ale także upraszczają trudną pracę personelu medycznego. W tym celu skaner uMR® 588 wyposażono w liczne mechanizmy pomocnicze, takie jak inteligentne automatyczne pozycjonowanie stołu oraz automatyczne wieloetapowe planowanie skanowania i zszywanie obrazów.

Jesteśmy głęboko przekonani, że instalacja urządzenia uMR® 588 w Szpitalu Regionalnym w Prizren wywrze znaczący wpływ na lokalny system opieki zdrowotnej, gdyż bardzo wielu pacjentów zyska łatwiejszy dostęp do zaawansowanych metod obrazowania, a tym samym będzie mogło otrzymać szybką i dokładną diagnozę.