Myśl z rozmachem

uMR Omega™ zaprojektowano tak, aby w bezkompromisowy sposób przełamywać tradycyjne granice. Niezależnie od rozmiarów ciała pacjenta rewolucyjny otwór o średnicy 75 cm pozwala dokładnie zbadać jego stan, wydatnie poprawiając pewność diagnozy i zwiększając możliwości kliniczne. Szeroki otwór nie tylko poprawia komfort pacjenta – może on być wykorzystywany do symulacji podczas planowania radioterapii, a nawet do celów śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego.

Rewolucyjny, niezwykle szeroki otwór

Wyjątkowy komfort pacjenta

Wyższa wydajność i oszczędności energii

Obrazowanie wspierane przez sztuczną inteligencję

Lepszy dostęp dla wszystkich pacjentów

Nieograniczone scenariusze kliniczne

Pacjent jest badany w uMR Omega™; medyczka po jego lewej stronie wprowadza ustawienia w panelu

Technologia UAIFI

uMR Omega™ wykorzystuje technologię uAIFI, co dodatkowo zwiększa jego potencjał, wyraźnie podwyższając wydajność, poszerzając możliwości obrazowania, usprawniając przebieg pracy i poprawiając komfort użytkowania.

Wyjątkowy komfort pacjenta

uAIFI UltraWide

Pierwszy na świecie tak szeroki otwór o średnicy 75 cm tworzący wyjątkowe, przypominające gwieździste niebo otoczenie, aby podczas badania metodą rezonansu magnetycznego pacjent czuł się jak najlepiej.

Cewka uAIFI SuperFlex*

Cewki nowej generacji – podobne w dotyku do koca, o większej gęstości elementów RF – zapewniają lepszy komfort pacjenta i jakość obrazu.

uAIFI EasySense*

Bezkontaktowa technologia wykrywania ruchu oddechowego u pacjenta oparta na pierwszym w branży dwuźródłowym radarze wykorzystującym fale milimetrowe.

uAIFI QScan*

Ciche skanowanie bez kompromisów dzięki udoskonalonemu połączeniu technologii ACS i DeepRecon.

uAIFI ACS

uAIFI ACS (oszczędne próbkowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji) to wyjątkowe rozwiązanie firmy United Imaging w zakresie przyśpieszenia badania rezonansem pozwalające doskonale zrównoważyć szybkość i jakość obrazu. Łącząc oszczędne próbkowanie, częściową transformatę Fouriera i równoległe obrazowanie, technologia ta wykorzystuje w rekonstrukcji głębokie uczenie z użyciem najnowocześniejszej sieci neuronowej. Umożliwia ona uzyskanie lepszej jakości obrazu bez wydłużania czasu obrazowania lub skrócenie czasu obrazowania bez utraty jakości obrazu, co pozwala na przeprowadzenie pełniejszych badań, a zarazem zwiększa pewność diagnozy radiologicznej i poprawia komfort pacjentów.

Połączenie czterech metod akceleracji

Pozwala uzyskać większe przyspieszenie przy obrazowaniu MR.

Prędkość skanowania porównywalna z TK

Umożliwia akwizycję każdej części ciała w ciągu 100 sekund, co znacznie zwiększa liczbę badanych pacjentów i ogranicza artefakty ruchowe.

Wyższa rozdzielczość przy krótszym czasie skanowania

Lepsze zobrazowanie drobnych struktur anatomicznych zwiększa możliwości diagnostyczne.

Zamrożenie ruchu

Funkcja ta zwiększa szanse powodzenia w przypadku pacjentów starszych, pediatrycznych i innych o specjalnych potrzebach, którzy mają problemy z tolerowaniem badań rezonansem magnetycznym.

Ciche skanowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Ciche skanowanie całego ciała w warunkach klinicznych

uAIFI Qscan można uzupełnić technologiami sztucznej inteligencji (ACS, DeepRecon) w celu znacznego przyspieszenia skanowania i poprawy jakości obrazu. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe jest ciche skanowanie całego ciała w warunkach klinicznych.

Wykorzystanie nowych technologii w sekwencjach 3D

Nowe możliwości sekwencji 3D MR dzięki wprowadzeniu ACS 3D**

Obrazowanie 3D rezonansem magnetycznym przechodzi w ostatnich latach szybki rozwój, a dzięki ilości pozyskiwanych danych ma on znaczną przewagę nad dwuwymiarowym MR i wykazuje większy potencjał. Dzięki technologii ACS 3D można uzyskać obrazy wysokiej rozdzielczości o niezrównanej ostrości i dokładności.

Wydajny system

Widok 75-centymetrowego otworu z przodu

Lepszy dostęp dla wszystkich pacjentów

Bardzo szeroki otwór o średnicy 75 cm.
Nośność stołu 310 kg.
Oświetlenie wewnętrzne dla komfortu pacjenta.

Wzmacniacz gradientu o mocy szczytowej 3,5 MW

Technologia wymagana do obrazowania w bardzo szerokim otworze

Wzmacniacz gradientu nowej generacji o mocy szczytowej 3,5 MW.
Gradient 45 mT/m i 200 T/m/s.
Jednorodność (typowa) 0,029 ppm w sferze o średnicy 30 cm.

Zastosowania kliniczne

Obrazowanie głowy – sekwencja SWI+
SWI+ głowy
DTI głowy – 256 kierunków
DTI głowy – 256 kierunków
T2-zależne obrazowanie hipokampu – sekwencja szybkiego echa spinowego
Wysokiej rozdzielczości obraz hipokampu T2W FSE
Obrazowanie ścian naczyń rezonansem w wysokiej rozdzielczości
Ściany naczyń w wysokiej rozdzielczości – T1W Matrix 3D FS
Obrazowanie T2-zależne – sekwencja szybkiego echa spinowego z polem widzenia 60 cm
Obraz jamy brzusznej T2W FSE przy FOV 60 cm
Serce – BSSFP CINE
Serce – BSSFP CINE
DWI całego ciała
DWI całego ciała
Sekwencja PDW FS kolana
Sekwencja PDW FS kolana
Sekwencja PDW FS kostki
Sekwencja PDW FS kostki

*Trwa procedura związana z oznakowaniem CE. Rozwiązanie obecnie niedostępne komercyjnie w UE.

**Prace nad rozwiązaniem trwają. Dodatkowych informacji może udzielić lokalna organizacja UIH.

Parametry techniczne
  • Układ magnesu
  • Układ gradientu
  • Układ RF
  • Informacje o instalacji

Magnes

 

Indukcja pola

3,0 T

Średnica otworu

75 cm

Odparowywanie czynnika kriogenicznego podczas skanowania

0% (w normalnych warunkach użytkowania)

Maksymalne pole widzenia

60 cm (w kierunkach X i Y)

Korekta jednorodności pola

Pasywna i aktywna

System Gradientowy

 

Maksymalna amplituda gradientu

45 mT/m

Maksymalna szybkość narastania gradientu

200 T/m/s

Tor RF

 

Liczba niezależnych kanałów odbiorczych

48, 72, 96

Informacje dotyczące instalacji

 

Powierzchnia pomieszczenia skanowania (minimalna)

25,9 m2

Powierzchnia pomieszczenia z urządzeniami elektronicznymi (minimalna)

N. D. (długość i szerokość zależą od rzeczywistych warunków)

Powierzchnia pomieszczenia sterowniczego (minimalna)

4 m2